Αποτελέσματα από το 4950 εκλογικό Τμήμα Παλλήνης (1ο Γεν. Λύκειο Παλλήνης)

Στο 4950 εκλογικό Τμήμα Παλλήνης (1ο Γεν. Λύκειο Παλλήνης)

122 Α. Ζούτσος
76 Κ. Μπάκας
66 Π. Μερτύρης
38 Α. Βολιώτης
17 Ν. Γαβράς
11 Άκυρα
6 Λευκά