Εκλογικό Τμήμα 4944 Παλλήνης: Α. Ζούτσος: 153, Π. Μερτύρης: 135

Αποτελέσματα 4944 Εκλογικού Τμήματος Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης

  • Εγγεγραμμένοι: 431
  • Ψήφισαν: 331
  • Άκυρα: 25
  • Λευκά: 16
  • Α. Ζούτσος: 153
  • Π. Μερτύρης: 135