Εκλογικό Τμήμα 4916 Γέρακα: Α. Ζούτσος: 213, Π. Μερτύρης: 83

kalpi-paravan

Αποτελέσματα 4916 Εκλογικού Τμήματος Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης

Εγγεγραμμένοι: 450
Ψήφισαν: 327

Α. Ζούτσος: 213
Π. Μερτύρης: 83