Εκλογικό Τμήμα 4937 Παλλήνης: Α. Ζούτσος: 151, Π. Μερτύρης: 112

kalpi-paravan

Αποτελέσματα 4937 Εκλογικού Τμήματος Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης

Εγγεγραμμένοι: 440
Ψήφισαν: 315
Άκυρα: 27
Λευκά: 25

Α. Ζούτσος: 151
Π. Μερτύρης: 112