Φωταγωγημένη πλέον η Λεωφόρος Μαρκοπούλου – Λαγονησίου

Πραγματοποιήθηκε τις ημέρες αυτές η φωταγώγηση (ηλεκτροφωτισμός) της Λεωφόρου Μαρκοπούλου – Λαγονησίου, με την οποία ολοκληρώθηκε το έργο «Βελτίωση Οδικού Τμήματος: Κόμβος Ιππικού Κέντρου – Καλύβια – Λαγονήσι – Ανάβυσσος», συνολικού προϋπολογισμού 28.000.000€ και περιλάμβανε έργα οδοποιίας, αγωγούς ύδρευσης, αποχέτευση ομβρίων, αποχέτευση ακαθάρτων, σηματοδότηση, κ.α. 

Η εγκατάσταση του οδοφωτισμού αποτελούσε το τελικό στάδιο του παραπάνω έργου, μετά τη φωτεινή σηματοδότηση που προηγήθηκε. Η σύμβαση προέβλεπε  την «ολοκλήρωση της εγκατάστασης οδοφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στο τμήμα:

Κόμβος Ιππικού Κέντρου – Καλύβια – Ανάβυσσος από χιλιομετρική θέση 0+00 έως 5+804,20, προϋπολογισμού 565.000€ (με ΦΠΑ).

Με το συγκεκριμένο έργομ ολοκληρώνεται ένα σημαντικό βήμα για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων και παραδίδεται πλέον πλήρες στην κυκλοφορία για όλους τους πολίτες που μεταβαίνουν από την Αθήνα μέσω της Αττικής Οδού στο νότιο παραλιακό μέτωπο του Σαρωνικού.