Κυριακή 5 Μαρτίου η εκλογή νέου προεδρείου στο Δ.Σ Παλλήνης

Με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος στις Δημοτικές Εκλογές του 2014 Δημοτικού Συμβούλου της συμπολίτευσης, κ. Φώτη Αβαρκιώτη, συγκαλείται σε δημόσια ειδική συνεδρίαση την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης για την εκλογή με μυστική ψηφοφορία των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, και των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σε οτι αφορά τις επιλογές των Αντιδημάρχων και των επικεφαλής των Νομικών Προσώπων του Δήμου Παλλήνης, θα γίνουν γνωστές λίγα εικοσιτετράωρα μετά την ανάδειξη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών των παραπάνω Επιτροπών.