Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων –Αρτέμιδος το βράδυ της Τρίτης, 24 Οκτωβρίου

Συνεδριάζει αύριο, Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 08:30 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Βασ. Παύλου και Φλέμινγκ στα Σπάτα, το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων-Αρτέμιδος. Τα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη θέματα είναι 33

Ημερήσια διάταξη

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 6ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2017 (αρ.απόφ.Ο.Ε.—/2017).

2. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για την υπόθεση παραβιάσεων κανόνων περί ελέγχου και περιορισμού του θορύβου από την λειτουργία του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» (αρ.απόφ.Ο.Ε.492/2017).

3. Λήψη απόφασης νομικής διασφάλισης των συμφερόντων των πολιτών του Δήμου μας & την οικονομική υποστήριξη των απαιτούμενων ενεργειών σε σχέση με την εφαρμογή της ΚΥΑ 211773/ΦΕΚ1367/Β/27-04-2012 (για την ενσωμάτωση της ΕΟ 49/2002).

4. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για την υπόθεση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «LAMDA ESTATE DEVELOPMENT Ανώνυμη Κτηματική Τεχνική Υπηρεσιών και Αντιπροσωπειών Εταιρεία» (αρ.κατ.ΜΣ525/28-4-2017/2013) (αρ.απόφ.Ο.Ε.518/2017).

5. Λήψη απόφασης έγκρισης παραίτησης από ένδικα μέσα της κας Νίκης Παυλάκη του Νικολάου (αρ.απόφ.Ο.Ε.493/2017).

6. Λήψη απόφασης έγκρισης παραίτησης από ένδικα μέσα του κ. Γεωργίου Μακρυγιάννη του Δημητρίου (αρ.απόφ.Ο.Ε.494/2017).

7. Λήψη απόφασης έγκρισης παραίτησης από ένδικα μέσα των κ.κ. Ασημίνας Βασδέκη του Φωτίου και Αικατερίνης Μάρκου του Σταματίου (αρ.απόφ.Ο.Ε.495/2017).

8. Λήψη απόφασης έγκρισης παραίτησης από ένδικα μέσα των κ.κ. Δήμητρας Γουρνά, Κωνσταντίνου Μητρούση του Γεωργίου, Ηλία Σαμιώτη του Αναστασίου και Μαρίνου Πάλλη του Γεωργίου (αρ.απόφ.Ο.Ε.496/2017).

9. Λήψη απόφασης έγκρισης παραίτησης από ένδικα μέσα των κ.κ. Μαρίας Μαγκανάρι του Γεωργίου, Ελευθερίας Μουστή του Κωνσταντίνου, Νικόλαου Σκαρούλη του Ιπποκράτη, Κωνσταντίνου Γκόντζου του Νικολάου, Παναγιώτας Αντωνοπούλου του Ιωάννη, Βασιλικής Μπουρή του Θωμά και Αναστασίας Μακροδημήτρη του Αναστασίου (αρ.απόφ.Ο.Ε.497/2017).

10. Λήψη απόφασης έγκρισης παραίτησης από ένδικα μέσα των κ.κ. Χριστίνας Καλογρή του Δημητρίου και Αφροδίτης Καλλίδου του Παναγιώτη (αρ.απόφ.Ο.Ε.498/2017).

11. Λήψη απόφασης για έγκρισης παραίτησης από ένδικα μέσα των κ.κ. Μαρίας Αδάμ του Ευαγγέλου, Γεωργίας Κουλοχέρη του Κωνσταντίνου, Παναγιώτας Μπέκα του Γεωργίου και Ελένης Μάρκου του Χρήστου (αρ.απόφ.Ο.Ε.499/2017).

12. Λήψη απόφασης έγκρισης παραίτησης από ένδικα μέσα των κ.κ. Μαρίας Κοτρότσου του Παναγιώτη, Νικολάου Λύγγου του Γεωργίου και Γιαννάκη Ιωάννη του Αναστασίου (αρ.απόφ.Ο.Ε.500/2017).

13. Λήψη απόφασης έγκρισης παραίτησης από ένδικα μέσα του κ. Αντώνιου Τσαρνά του Δημητρίου (αρ.απόφ.Ο.Ε.5012017).

14. Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»” οικονομικού έτους 2017 (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.118/2017).

15. Λήψη απόφασης περί καθορισμού οργάνων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, (έως τρείς συνδέσεις ν.3491/2006 άρθρο 17 παρ. 8, ΦΕΚ Α207/2.10.2006) & καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων χρήσης κινητής τηλεφωνίας.

16. Λήψη απόφασης έγκρισης της δαπάνης για την προμήθεια τριών (3) στεφάνων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου και τη διάθεση (ψήφιση) πιστώσεως.

17. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας Ι.Ε.Κ. στο Δήμο μας.

18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος έτους 2017.

19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας υπαλλήλων Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος έτους 2017.

20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας υλικών σήμανσης και στεγάστρων στάσεων λεωφορείων.

21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ και κοινωνικό παντοπωλείο για το έτος 2017».

22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της προμήθειας «Προμήθεια οχημάτων – μηχανημάτων» για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.

23. Λήψη απόφασης για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τα άρθρα 9, 18 και 21 για το Τμήμα Α της υπ’αριθμ.08/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης που αφορά την “Συντήρηση & Επισκευή Μηχανικών Μερών (Πλαισίων) των Οχημάτων του Δήμου.

24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών 6ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2017.

25. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Κλαδεύσεις Επικίνδυνων Δέντρων – Συντήρηση Πρασίνου».

26. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών: Α. Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων Β. Συντήρηση – Επισκευή Ελαστικών Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργου Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Γ. Συντήρηση – Επισκευή Εκσκαφέων – Φορτωτών και Σαρώθρων

27. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου από 29η Συνεδρίαση 2011 έως και την 14η Συνεδρίαση 2014.

28. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου από 15η Συνεδρίαση 2014 έως και την 33η Συνεδρίαση 2016.

29. Λήψη απόφασης έγκρισης συμπλήρωσης της υπ΄αριθμ.286/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο Τελών Καθαριότητας Κοιμητηρίου Δ.Ε. Σπάτων (αρ.πρωτ.24853/28-07-2017).

30. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση.

31. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης και επαναβεβαίωση λόγω αλλαγής ιδιοκτήτη.

32. Λήψη απόφασης έγκρισης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από παράβαση Κ.Ο.Κ.

33. Λήψη απόφασης έγκρισης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.