Συνεδριάζει την Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018 το Δημοτικό Συμβούλιο Παιανίας

Συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018 και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Παιανίας με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Στα προς συζήτηση θέματα περιέχεται και η τροποποίηση της μελέτης αποχέτευσης εσωτερικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Γλυκών Νερών Δήμου Παιανίας. (Απορίας άξιον, ποια η σκοπιμότητα που ένα τόσο σοβαρό ζήτημα προγραμματίζεται να συζητηθεί τελευταίο!)  dimotiko_symv_paianias_780x500-7684382Η συνεδρίαση θα γίνει στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 32/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Πολιτιστικός – Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Παιανίας”, που αφορά στην 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Δείτε την αναμόρφωση ως προς τα έξοδα

Αυξήσεις Εξόδων

Συντήρηση-επισκευή αποδυτηριων κλειστού γηπέδου Παιανίας: 24.000 €

Συντήρηση παρκέ κλειστού γηπέδου Παιανίας: 24.000 €

Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων Παιανίας: 19.000 €

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (εκδηλώσεις, συναυλίες,  ποιητικές βραδιές, εορτασμοί, θεατρικές παραστάσεις, κλπ)  Έξοδα υλοποίησης προγράμματος “Βραδιές Θερινού Σινεμά”: 12.000 €

Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των τμημάτων δραστηριοτήτων του Ν.Π: 2.000 €

                                                                           Σύνολο: 93.000 €

2. Λήψη απόφασης για έγκριση αναγκαιότητας για την εκτέλεση των εργασιών «Αποψίλωση Κοινόχρηστων Χώρων έτους 2018»

3. Λήψη απόφασης για έγκριση αναγκαιότητας για την εκτέλεση των εργασιών «Απομάκρυνσης Ογκωδών Αντικειμένων, Κλαδιών, Μπαζών  κλπ.».

4. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό της αμοιβής των δικηγορικών εταιρειών με την επωνυμία «ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» και «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» για τον εξώδικο και δικαστικό χειρισμό της με αριθμό ΑΓ5862/16-10-2014 (ΓΑΚ 25254/2014) αγωγής που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» κατά του Δήμου Παιανίας.

5. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της με αριθμό 5/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί εγκρίσεως του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Παιανίας.

6. Λήψη απόφασης σχετικά με την συγκρότηση συμπληρωματικών Επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2018.

7. Επιστροφή χρημάτων στον κ. Α. Θ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

8. Λήψη Απόφασης για Διαγραφές από Βεβαιωτικούς Καταλόγους

9. Λήψη Απόφασης για Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους

10. Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρηματικού ποσού 8.452,80 ευρώ στην Ο.Ε Π. Δ

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για τις κάτωθι παροχές υπηρεσιών

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για τις κάτωθι παροχές υπηρεσιών )

13. Λήψη απόφασης για διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους 

14. Έγκριση τροποποίησης μελέτης αποχέτευσης εσωτερικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Γλυκών Νερών Δήμου Παιανίας