Οι Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Παιανίας με κοινό πρόεδρο, τον κ. Κ. Χουλιαρά

Με εισήγηση της Δημοτικής Αρχής Παιανίας και με κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παιανίας, ορίσθηκαν τα Διοικητικά Συμβούλια των Σχολικών Επιτροπών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τον κ. Κωνσταντίνο Χουλιαρά Πρόεδρο σε αμφότερα (!) τα Νομικά Πρόσωπα. Απορίας άξιον, η επιμονή του κ. Δημάρχου στην διαρκή συρρίκνωση της ομάδας των αιρετών με συμμετοχή στη διοίκηση, ακυρώνοντας στελέχη της παράταξης του επειδή συμβαίνει να υπολείπονται σε εκφράσεις και πράξεις “καθαγίασης” του εγωκεντρικού μοντέλου του! (Κρίμα!)   

Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παιανίας

Τακτικά Μέλη

1. Χουλιαράς Κων/νος, δημοτικός Σύμβουλος – Πρόεδρος
2. Κατρακάζα-Μαυροειδή Σταματίνα, δημοτική σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. Συκαράς Μιχαήλ, δημοτικός σύμβουλος
4. Χελιδονόπουλος Ιωάννης, δημοτικός σύμβουλος
5. Σιδέρης Παύλος, δημοτικός σύμβουλος
6. Γεωργάκης Σπυρογιάννης (Σπύρος) ,δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας
7. Ανδρέου Αικατερίνη (Καίτη),δημοτική σύμβουλος μειοψηφίας
8. Σταμούλης Ευθύμιος, Δ/ντής 1ου Δημοτικού Σχολείου Παιανίας
9. Μάρης Παναγιώτης, Δ/ντής 1ου Δημοτικού Σχολείου Γλυκών Νερών
10. Τσαούση Παναγιώτα, εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων & Κηδ. Δ. Παιανίας
11. Θεοδωροπούλου – Χίνου Ντέμη, εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων & Κηδ Δ. Παιανίας

Αναπληρωματικά Μέλη

1. Δάβαρης Γεώργιος (Γιαννακός), δημοτικός σύμβουλος
2. Θανάσης Σταύρος, δημοτικός σύμβουλος
3. Κρεμμυδά Ευτυχία (Έφη), δημοτική σύμβουλος
4. Βακαλούδη Αικατερίνη, Δ/ντρια 3ου Δημοτικού Σχολείου Γλυκών Νερών
5. Μπάτσιος Βασίλης, εκπρόσωπος Ένωσης Γονεών & Κηδ. Δ.Παιανίας

Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παιανίας

Τακτικά Μέλη

1. Χουλιαράς Κων/νος, δημοτικός Σύμβουλος – Πρόεδρος
2. Σιδέρης Παύλος, δημοτικός σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. Χελιδονόπουλος Ιωάννης, δημοτικός σύμβουλος
4. Συκαράς Μιχαήλ, δημοτικός σύμβουλος
5. Κατρακάζα-Μαυροειδή Σταματίνα, δημοτική σύμβουλος
6. Αντωνίου Ελένη (Έλενα), δημοτική σύμβουλος μειοψηφίας
7. Ανδρέου Αικατερίνη (Καίτη),δημοτική σύμβουλος μειοψηφίας
8. Τερζάκη Μαρία, Δ/ντρια Δημοσθενείου Λυκείου Παιανίας
9. Σακαρέλλου Ευθυμία, Δ/ντρια 1ου Λυκείου Γλυκών Νερών
10. Κώνστα Μαρίνα, εκπρόσωπος ‘Ενωσης Γονέων & Κηδεμ Δ. Παιανίας
11. Θεοδωροπούλου – Χίνου Ντέμη, εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων & Κηδ Δ. Παιανίας
12. Βίνιου Θωμαίς, εκπρόσωπος μαθητών
13. Παπαηλία Νίκη, εκπρόσωπος μαθητών

Αναπληρωματικά Μέλη

1. Δάβαρης Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος
2. Πρίφτης Κων/νος, δημοτικός σύμβουλος
3. Ντούλας Κων/νος, δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας
4. Γκελαμέρης Δημήτριος, Δ/ντής 3ου Δημοτικού Σχολείου Παιανίας
5. Ρουκανά Αικατερίνη, εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων & Κηδεμ Δ. Παιανίας