Τα Κέντρα Υγείας Ραφήνας και Καλυβίων επιλέχθηκαν για ασθενείς με COVID-19

Στα Κέντρα Υγείας που επιλέχθηκαν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά προς το δίκτυο των Νοσοκομείων για ασθενείς με COVID-19 συγκαταλέγονται δύο από την Ανατολική Αττική, ειδικότερα, της Ραφήνας και των Καλυβίων.   

Στα κέντρα αυτά έχουν ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες (εκπαίδευση προσωπικού, εφοδιασμός υλικών κλπ) και ξεκινάει σταδιακά η λειτουργία τους ως Κέντρα Υγείας COVID σε 24ωρη βάση και όλη την εβδομάδα.

Ο οικίσκος που μεταφέρθηκε πρόσφατα στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων

Επίσης, σύντομα θα λειτουργεί και τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για τον πληθυσμό αναφοράς.