Να που υπάρχει Δήμος που βγάζει σε “κοινή θέα” με απλό & κατανοητό τρόπο τα οικονομικά του!

Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής, Ιωάννης Σταθόπουλος

Είναι ευρέως, γνωστό και διαπιστωμένο “εν τοις πράγμασι” ότι οι Δήμοι αποφεύγουν πεισματικά και ανεξήγητα τη δημοσιοποίηση της διαχείρισης των οικονομικών τους. Στο επιχείρημα ότι ο οποιοσδήποτε δημότης μπορεί να βρει και να ενημερωθεί στο διαδίκτυο σχεδόν ό,τι τον ενδιαφέρει για τα οικονομικά του Δήμου, η απάντηση θα μπορούσε να είναι ….”χαιρέτα μου τον πλάτανο”!

 

 

Η πλειοψηφία των πολιτών δεν μπορεί να κατανοήσει, να ερμηνεύσει τους πίνακες των προϋπολογισμών και των ισολογισμών, μπορεί όμως να καταλάβει σχεδόν τα πάντα και κατ΄επέκταση να έχει υπεύθυνη αξιολογική κρίση, αν ο Δήμαρχος του επιλέξει τον τρόπο που επίλεξε ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Ιωάννης Σταθόπουλος.

Σε περίπου μία σελίδα ανακοίνωσης, με απλό, ερμηνευτικό, κατανοητό, πειστικό τρόπο αναφέρεται στην οικονομική διαχείριση του πρώτου εξαμήνου, λέγοντας που υστέρησε ο Δήμος, που πήγε καλά, ποιά απόκλιση είχαν τα έσοδα από τους στόχους, τι ξοδεύθηκε και που ξοδεύθηκε. Δεν χρειάζεται καμία επιπλέον γνώση για να καταλάβεις που βρίσκεται ο Δήμος σε οικονομικό επίπεδο και το πλέον σημαντικό, αντί να ψάχνει ο Δημότης ενημέρωση, του την δίνει ο Δήμαρχος μέσω ενός ολιγόλογου δελτίου τύπου.

Ευχής έργον, το παράδειγμα του συγκεκριμένου Δημάρχου να υιοθετηθεί και από άλλους Δήμους. Οι πολίτες θα το εκτιμήσουν και θα το εκλάβουν ως ένδειξη σεβασμού απέναντι τους.

Παραθέτουμε αυτούσια την ανακοίνωση του κ. Δημάρχου με την επισήμανση ότι τα οικονομικά δεδομένα του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, εμφανίζουν σχετικά ικανοποιητική πορεία.

Οικονομικος απολογισμός 

Το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 13ης Σεπτεμβρίου ενέκρινε την τριμηνιαία οικονομική έκθεση αποτελεσμάτων προϋπολογισμού, για το δεύτερο τρίμηνο του 2017. Η δεκαπεντασέλιδη αυτή έκθεση, στην οποία αποτυπώνεται η κατάσταση του πρώτου εξάμηνου του τρέχοντος έτους δείχνει την αρκετά ικανοποιητική οικονομική κατάστασή του Δήμου Αγ. Παρασκευής.

Συγκεκριμένα:

1. Ο Δείκτης επίτευξης στοχοθεσίας είναι θετικός +11,72% (Ενημερωτικά σημειώνουμε πως οι Δήμοι μπαίνουν σε επιτήρηση αν ο δείκτης πέσει κάτω του -10%). Τα προηγούμενα έτη ήταν αντίστοιχα:

  2016      2015       2014
13,65%  12,09%    0,88%

2. Τα Ίδια έσοδα έχουν απόκλιση μόλις -0,47%, λαμβάνοντας υπόψη τις λογιστικές τακτοποιήσεις.

  2016       2015        2014
-6,61%   -17,72%    -10,85%

3. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.), δηλαδή οι κρατικές επιχορηγήσεις εισπράττονται κανονικά (+0,22% από πρόβλεψη) και ανέρχονται σε 3.747.619€

4. Οι Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ), δεν εισπράχθηκαν στο α΄ εξάμηνο αλλά εισήλθαν στο Ταμείο τον Ιούλιο δύο από τις έξι δόσεις συνολικού ύψους 55.000€.

5. Η είσπραξη των εσόδων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών–Π.Ο.Ε. κινήθηκαν ικανοποιητικά υπερβαίνοντας την πρόβλεψη κατά +14,47%

   2016        2015       2014
+50,78% -32,59%   -13,59%

6. Συνολικά η Είσπραξη εσόδων Προϋπολογισμού στο εξάμηνο υπολείπεται μόλις κατά 0,11% από την πρόβλεψη

7. Τα συνολικά έξοδα έχουν συγκρατηθεί κατά -15,40%

  2016      2015         2014
-21,81%   -26,41%   -3,46%

8. Οι συνολικές πληρωμές προμηθευτών εξυπηρετούνται σε ποσοστό 92%.

Σημειώνουμε τέλος, ότι η σημερινή Δημοτική αρχή στα πλαίσια της διαφάνειας και της αξιοπιστίας εγκαινίασε, από το τρίτο τρίμηνο του 2014, την πρακτική της εισήγησης των θεμάτων που αφορούν την πορεία του προϋπολογισμού με πλήρη και λεπτομερή ανάλυση από την Οικονομική Υπηρεσία, και όχι την απλή έγκριση τριών πινάκων (υποδείγματα στη βάση διατάξεων νόμου) με στατιστικά στοιχεία.

Ιωάννης Σταθόπουλος

Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής