Με καθυστέρηση ενός μήνα, ο Δήμος Παιανίας “απέκτησε” τους Αντιδημάρχους που είχε πριν ένα μήνα!

Με καθυστέρηση 25 ημερών και με αναδρομική απόφαση (1 Μαρτίου 2017) ο Δήμαρχος Παιανίας επίλεξε τους πέντε (5) ίδιους Αντιδημάρχους που εκτελούσαν τα καθήκοντα τους μέχρι την 28η Φεβρουαρίουμε και με τους οποίους θα πορευθεί(;) -αυτό, ίσως, φανεί στις επόμενες ημέρες- ως την 31η Αυγούστου 2019 οπότε και λήγει η τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδος.  

 

Κατά κοινή παραδοχή, η επιλογή των ίδιων συνεργατών του για τις πέντε θέσεις των Αντιδημάρχων, συνιστά αποτέλεσμα «συνθηκολόγησης» υπό το βάρος, «προειδοποιήσεων», -του επιπέδου: αν δεν με κάνεις, φεύγω εγώ, …αυτή και ο τάδε τοπικός σύμβουλος!- εξισορρόπησης τάσεων και προειλημμένων από το Δήμαρχο, αποκλεισμού προσώπων.- στην τελευταία κατηγορία ο πρώτος των πρώτων σε σταυρούς (951) στο σύνολο του Δήμου, Δημοτικός Σύμβουλος, Σταύρος Θανάσης, η παρουσία του οποίου στη θέση του Αντιδημάρχου στο σχετικά λίγο διάστημα που τη διατήρησε συνέτεινε στην ανάδειξη ιδιαίτερα καλών αποτελεσμάτων στον τομέα καθαριότητας-.

Ήδη, οι «παρενέργειες» των επιλογών του κ. Σπ. Στάμου είναι κάτι περισσότερο από εμφανείς και αντιληπτές –ιδιαίτερα στη δημοτική ενότητα Γλυκών Νερών- και ο χρόνος θα δείξει το εύρος της μορφοποίησής τους.

 

Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμαρχος Παιανίας έδειξε με τον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση επιλογής των πέντε Αντιδημάρχων, ελλιπείς ηγετικές ικανότητες, αξιολογήσεις με εγωκεντρικά χαρακτηριστικά –θέμα συζήτησης στην Παιανία ο αναιτιολόγητος αποκλεισμός της κ. Μπαλαούρα- Γιανναδά Βασιλικής, πρώτης σε σταυρούς προτίμησης (471) στη Δημοτική Ενότητα Παιανίας- και ακόμη, ότι διακατέχεται από εμμονές σε μεθοδολογίες ξεπερασμένης εποχής με κυρίαρχο γνώρισμα τους, την “ιδιοκτησιακή” αντίληψη στη διαχείριση της εξουσίας!

Επιστέγασμα των επιλογών του κ. Δημάρχου, ο εμφανής “τραυματισμός” της συνοχής της δημοτικής παράταξης που ηγείται και πλέον, εναπόκειται αποκλειστικά στον ίδιο με ποιους τρόπους εφεξής θα διαχειριστεί το επίπεδο συνεργασίας που ο ίδιος διαμόρφωσε από το ξεκίνημα της θητείας του και μέχρι σήμερα, προκειμένου να επιτύχει την (έστω) ανοχή αιρετών για τους οποίους με την πρώτη μετεκλογική δήλωσή του, τόνιζε, “αποτελεί τιμή μου που επιλέξατε να βάλετε τα ονόματά σας δίπλα από το δικό μου…”

Οι πέντε Αντιδήμαρχοι και τα πεδία ευθύνης τους, είναι:

1. Πρίφτης Κωνσταντίνος, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος , στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

– Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
– Πολιτικής Προστασίας
– Νεκροταφείων
– Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
– Έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων

 

2. Αλεξίου Δημήτριος, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

– Εποπτεία και ευθύνη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων όπως αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
– Έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων

 

3. Χελιδονόπουλος Ιωάννης, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

– Η ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται για το σκοπό αυτό.
– Τμήμα Ύδρευσης , Αποχέτευσης και Συντήρησης Υποδομών
– Έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.

 

4. Βαληλής Γεώργιος, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος του παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες :

– Μέριμνα και έλεγχο των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών με έδρα τα Γλυκά Νερά. Επικουρεί τους λοιπούς Αντιδημάρχους σε θέματα της αρμοδιότητάς τους στη Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών
– Έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων

 

5. Χουλιαράς Κωνσταντίνος, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

– Παιδείας
– Κοινωνικής Πολιτικής
– Έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων
Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Χελιδονόπουλου Ιωάννη τις αρμοδιότητές του ασκεί ο κ .Βαληλής Γεώργιος και αντιστρόφως