Κατά της δημιουργίας εγκαταστάσεων απορριμμάτων στους λατομικούς χώρους ο Δήμος Κρωπίας

Με νέα ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας προσδιορίζει επακριβώς, τις διαφωνίες του, τις προτάσεις-αντιπροτάσεις του και το πλαίσιο του αγώνα του, νομικό και πολιτικό, κατά των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Αττικής (1ης Αυγούστου 2017) καθώς και των σχεδιασμών υλοποίησης αυτών των αποφάσεων για χωροθετήσεις υπερτοπικών κεντρικών εγκαταστάσεων διαχείρισης, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης απορριμμάτων (ΧΥΤΥ) στα λατομεία πόλης Κορωπίου. 

Η ομόφωνη απόφαση ήταν αποτέλεσμα της κοινής συνεργασίας και συνεννόησης του Δημάρχου Κρωπίας Δημητρίου Κιούση, επικεφαλής της πλειοψηφίας και των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης, Αθηνάς Κιούση και Ευάγγελου Ρεμπάπη για μια από κοινού χάραξη στρατηγικής και τακτικής για το σοβαρό αυτό ζήτημα.

Η συνεννόηση όλων των δημοτικών παρατάξεων επισημοποιήθηκε στην συνάντηση που επεδίωξε ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης με την πρόεδρο της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ και περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου, την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017.

Αφορμή για την συνάντησή αυτή ήταν επιστολή της προέδρου του ΕΔΣΝΑ (με ημερομηνία 26.10.2017) με την οποία ζητούσε προτάσεις και αντιπροτάσεις με διαδικασία ουσιαστικά «κλειστής» μη δημόσιας διαβούλευσης των Δήμων που έχουν λατομεία για αξιοποίησή τους ως χώρους ανάπτυξης ΟΕΔΑ απορριμμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ Αττικής και των αποφάσεων της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ έως 3 Νοεμβρίου 2017.

 

Στη συνάντηση –που ζήτησε να πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του ο Δήμος- συμμετείχε αντιπροσωπεία του Δήμου Κρωπίας αποτελούμενη από τον Δήμαρχο Κρωπίας Δημήτριο Κιούση, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Νικόλαο Γιαννάκο, τον αντιδήμαρχο Διοίκησης και Οικονομικών, Ανδρέα Ντούνη και τους επικεφαλής, της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης, Αθηνά Κιούση και Ευάγγελο Ρεμπάπη αντίστοιχα.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η διακρίβωση των προθέσεων και της στόχευσης αυτής της επιστολής, η αναζήτηση σημείων σύγκλισης με τις θέσεις του Δήμου προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη του Δ.Σ και οι πολίτες για την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και να λάβουν τις αποφάσεις συνέχισης ή μη του αγώνα τους.

Η συνάντηση ήταν άκαρπη αλλά αρκετά διαφωτιστική για την αντιπροσωπεία του Δήμου να κατανοήσει τις μεγάλες διαφορές –αποκλίσεις που αναδείχτηκαν και τις περιορισμένες δυνατότητες εναλλακτικών στρατηγικών από πλευράς Περιφέρειας Αττικής και ηγεσίας ΕΔΣΝΑ.

Οι εκπρόσωποι της αντιπροσωπείας ΕΔΣΝΑ-Περιφέρειας Αττικής επιμένουν σε άμεσες λύσεις χωροθέτησης υπερτοπικών εγκαταστάσεων («αποκεντρωμένων» κεντρικών εγκαταστάσεων τα ονομάζουν ενώ επικαλούνται την αρχή της εγγύτητας Κορωπίου με την Αθήνα και όλους τους Δήμους κεντρικού τομέα Αθηνών!) για τα απορρίμματα κατά προτεραιότητα σε λατομικούς χώρους και σε δεύτερο, διακηρυκτικό, επίπεδο σε άλλες «κατάλληλες περιοχές». Παρέπεμψαν δε το ζήτημα της καταλληλότητας ή η μη των χώρων αυτών στις διαδικασίες περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων.

Η Περιφερειάρχης Αττικής έκλεισε την συνάντηση με την πρόταση ότι «τα λατομεία Κορωπίου δεν είναι προεπιλεγμένα» και ζήτησε αυτό να γίνει σαφές και να επικοινωνηθεί. Η αντιπροσωπεία του Δήμου δεν αξιολόγησε ως θετική και επαρκής για τα δημοτικά συμφέροντα αυτή την πρόταση που απέσπασε ενώ δεν έλαβε καμία ένδειξη για αλλαγή στρατηγικής.

Κατόπιν αυτών των εξελίξεων εισήχθη ως κατεπείγον στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας, το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου 2017, το ζήτημα της υποβολής υπομνήματος του Δήμου Κρωπίας στο πλαίσιο της «Διαβούλευσης κατόπιν της υπ΄αρ. πρωτ. 11142/26-10-2017 επιστολής της Προέδρου του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχου Αττικής» και προέκυψε η ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ Κρωπίας που συνοδεύεται από Υπόμνημα Θέσεων του νομικού εκπροσώπου Δήμου Κρωπίας, Δρ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου, δικηγόρου παρ΄ Αρείου Πάγο.

Η ομόφωνη απόφαση με αριθμό 256/2017 έχει ως εξής:

1. Διαφωνεί πολιτικά αλλά και με βάση έγκριτες και αξιόπιστες επιστημονικές προσεγγίσεις γεωλόγων περιβάλλοντος με τη δημιουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης στερεών αποβλήτων σε λατομεία.

Αποδέχεται μόνο την άμεση περιβαλλοντική και βλαστική αποκατάστασή τους με προϊόντα εκσκαφών και κατεδαφίσεων, με αδρανή-στείρα υλικά (χώρος ΑΕΚΚ που έχει φυσικά και αυτός ο χώρος τις επιβαρύνσεις του στο περιβάλλον) αλλά και με ότι άλλη συνοδευτική δράση απαιτηθεί σε βάθος χρόνου για την πλήρη αποκατάσταση της διατάραξης της οικολογικής τους ισορροπίας και ένταξής τους στο πρότερο ορεινό και δασικό τους περιβάλλον.

Δεν τα θεωρεί ως κατεστραμμένους τόπους που μπορεί ασυζητητί το κράτος και κάθε άλλος φορέας να τα θεωρεί κατά προτεραιότητα κατάλληλους χώρους για κάθε είδους επιβαρυντικές για το περιβάλλον και τους πολίτες δράσεις. Τάσσεται υπέρ της ανάδειξής τους σε περιοχές φυσικού κάλλους και διαδρομών περιπάτου σύμφωνα με όσα επιτρέπει η κείμενη δασική νομοθεσία (Ν. 998/1979 κλπ) και οι επιστήμονες της γης και του περιβάλλοντος.

2. Επανεπιβεβαιώνει την ομόφωνη απόφασή του (αρ. απόφασης του Δ.Σ Κρωπίας, 195/10.08.2017) για διαφωνία, με το περιεχόμενο, με τις διαδικασίες ανάθεσης της μελέτης του ΕΔΣΝΑ και τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής 342 & 343/2017 που προκρίνουν-προεπιλέγουν τα λατομεία Κυριακού & Τριάς στο Δήμο Κρωπίας, ως κατάλληλους χώρους εγκατάστασης «ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων» και μάλιστα υπερτοπικών εγκαταστάσεων που καταστρατηγούν την αρχή της εγγύτητας, χωρίς την προγενέστερα υποχρεωτική δημόσια διαβούλευση που επιτάσσει το θεσμικό πλαίσιο.

3. Τα λατομεία «Κυριακού» και το όμορο «Τριάς» είναι ακατάλληλα για τέτοιες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κοινή πολιτική λογική -που σεβάστηκαν όλοι οι φορείς, κρατικοί και αυτοδιοικητικοί, μετά το 2003, έτος αγώνα και εναντίωσης του Δήμου στις αυταρχικές κρατικές πολιτικές της περιόδου- και βάσει των παρακάτω σημαντικών δεδομένων:

• Του νομοθετικού πλαισίου προστασίας που διέπει την περιοχή των Λατομείων (Α΄ ζώνη προστασίας στα Π.Δ Υμηττού των ετών 1978, 2011 καθώς εντός της ζώνης Νatura 2000) που απαγορεύει δημιουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης με την αντίστοιχη αύξηση της επικινδυνότητας για ατυχήματα που μπορούν να βλάψουν ανεπανόρθωτα υδρολογικά συγκεκριμένες ευρύτερες περιοχές ή να προκαλέσουν πυρκαγιά στον Υμηττό.

Ο Δήμος Κρωπίας σεβάστηκε διαχρονικά τόσο την Α΄ όσο και τη Β΄ ζώνη προστασίας του Διατάγματος Υμηττού και ουδέποτε με ενέργειες και δράσεις του καταστρατήγησε το θεσμικό πλαίσιο. Στις κατατεθειμένες προτάσεις του Δήμου Κρωπίας ουδέποτε υποστηρίχθηκε εξαίρεση της περιοχής των λατομείων Κορωπίου που συμπεριλαμβάνονται στο Π.Δ Προστασίας Υμηττού ενώ δεν διεκδίκησε ποτέ εκτάσεις από το δασικό ορεινό οικοσύστημα του Υμηττού για κοιμητήρια ή άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις.

• Τις απαγορεύσεις της πολιτικής αεροπορίας ως ζώνης αεροδιαδρόμων (καθόδου αεροδιαδρόμων προσγείωσης) του Διεθνούς Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος και άλλων παραγόντων επικινδυνότητας των πτήσεων καθώς και της απαγόρευσης λόγω κοντινής απόστασης από το ίδιο το αεροδρόμιο.

• Την ύπαρξη μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας σε πολύ κοντινή απόσταση.

• Την κοντινή απόσταση από την πόλη Κορωπίου και το ΓΠΣ 2004.

•Τον μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο της Λεωφ. Βάρης –Κορωπίου τόσο λόγω μετακίνησης από και προς το Αεροδρόμιο όσο και στα σημεία σύνδεσης με τα λατομεία λόγω της ύπαρξης βιομηχανικής ζώνης χαμηλής όχλησης.

Η υπεραντιπροσώπευση επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Εταιριών Ανατολικής Αττικής στον περίγυρο αυτών των εγκαταστάσεων ενισχύει τα επιχειρήματα κατά της δημιουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων.

• Την κοντινή απόσταση από την σπουδαία Αρχαιολογική περιοχή των Λαμπτρών που είναι εν δυνάμει τουριστικά αξιοποιήσιμη στο πλαίσιο της Τουριστικής στρατηγικής της Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Κρωπίας.

Επισημαίνουμε δε ότι οι αποστάσεις της μελέτης του ΕΔΣΝΑ είναι ανακριβείς.

Ο Δήμος Κρωπίας είναι Δήμος που αντιμετωπίστηκε διαχρονικά από το κράτος όπως και ο Δήμος Φυλής ως «η πίσω αυλή της Αθήνας» που συσσωρεύουν σε αυτές τις περιοχές κάθε είδους αρνητικές δράσεις και ρυπογόνες εγκαταστάσεις. Το περιβαλλοντικό τίμημα το πλήρωσε το Κορωπί για 7 χρόνια τις δεκαετίες ΄60 και ΄70 και μετέπειτα μετά το 1977 με τον αποκλεισμό του από τον μόνο αδειοδοτημένο χώρο απορριμμάτων στη Φυλή έως και το 2007 (!). Τον πληρώνει ακόμα όμως το Κορωπί -αλλά και άλλοι όμοροι δήμοι με ανάλογους ΧΑΔΑ που πλέον είναι υπό περιβαλλοντική αποκατάσταση.

Είναι χαρακτηριστικό σύμφωνα με ανεπίσημη έρευνα της Δημοτικής Επιτροπής Υγείας (2013-2015) ότι παρατηρείται από το 1980 έως σήμερα μεγάλη θνησιμότητα στην περιοχή μας με αιτίες επιθετικούς καρκίνους καθώς και καρδιοαναπνευστικές παθήσεις (ξεπερνάνε τους μέσους όρους της χώρας) που είναι πολύ πιθανό να οφείλονται (ή να έχουν συντελέσει αποφασιστικά καθότι χρειάζεται και επιδημιολογική μελέτη) σε μακροπρόθεσμες συνέπειες λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων μαζί με νέες περιβαλλοντικές αρνητικές δραστηριότητες που προστέθηκαν από το 2004 (Διεθνές Αεροδρόμιο και Αττική Οδός).

Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος μας δεν δέχεται υπερτοπικές εγκαταστάσεις διαχείρισης, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης όπως προβλέπει σχετικός πίνακας της απόφασης της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ. Δέχεται σε άλλες κατάλληλες περιοχές (–όχι σε λατομεία-) ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης (ΧΥΤΥ) αδρανών-στείρων υλικών σε διαδημοτικό επίπεδο όμως, 4-5 δήμων των Μεσογείων & της Νοτιοανατολικής Αττικής, με αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης μορφής διαδημοτικής συνεργασίας που προβλέπει δράση για τα απορρίμματα.

Αποδέχεται πλήρως όλο το πλαίσιο των ρευμάτων ανακύκλωσης- όπως αυτό προβλέπεται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και φυσικά τη διαλογή στην πηγή και όλων των μορφών εναλλακτικής διαχείρισης-αξιοποίησής τους δηλ. την λεγόμενη κυκλική οικονομία.

Ο Δήμος μας δεν θέλει να υποδείξει σε άλλους όμορους Δήμους κατάλληλες, κοινές ή μη τοποθεσίες, καθότι θεωρεί ότι αυτό έπρεπε να συμβεί σε πλαίσιο διαβούλευσης του ΕΔΣΝΑ το 2015-2016 πριν την ψήφιση του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ όταν όλοι οι Δήμοι της Αττικής κατέθεσαν, κατόπιν προσκλήσεως, Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων με προτάσεις αξιοποιήσιμες.

Αντί να γίνει αξιοποίηση αυτών των σχεδίων, ψηφίστηκε ο αναθεωρημένος ΠΕΣΔΑ τον Δεκέμβριο του 2016 -με αναφορές στον Νόμο του 3164/2003 για χωροθετήσεις-ενώ παρέπεμψαν τις ονομαστικές χωροθετήσεις σε μελέτη συμβούλων του ΕΔΣΝΑ με προτεραιότητα τα εξοφλημένα λατομεία.

Στη δε περίπτωση της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής μας ήταν δεδομένο ότι προέκριναν-προεπέλεξαν μόνο τα λατομεία Κυριακού-Τριάς χωρίς να λάβουν υπόψη τους την ακαταλληλότητα τους, αποκλείοντας κάθε άλλη εναλλακτική τοποθεσία δημιουργώντας κλίμα δυσπιστίας στην τοπική κοινή γνώμη και τετελεσμένων, μέσω των αποφάσεων της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ.

Το χειρότερο ήταν ότι η απόφαση της Ε.Ε περιέχει σχέδιο-πίνακα για υπερτοπικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας και τελικής διάθεσης στο Δήμο Κρωπίας που περιλαμβάνει όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών δηλ.: Αθηναίων, Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας, Γαλατσίου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Βύρωνα, Δάφνης-Υμηττού, Ζωγράφου, πέρα φυσικά από τους Δήμους της Νότιας Αθήνας, Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βουλιαγμένης-Βούλας-Βάρης και της Νοτιοανατολικής Αττικής.

Έχουμε άμεση πρόταση για ΟΕΔΑ–κατατεθειμένη, στο δικό μας Τοπικό Σχέδιο συγκεκριμένου όγκου απορριμμάτων, επεξεργασίας διαχείρισης και ανακυκλώσιμων υλικών με τεχνολογίες μηδενικών υπολειμμάτων.

Θεωρούμε ότι ο χρόνος των 8 ημερών κλειστής μη δημόσιας διαβούλευσης με θέμα «περί υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ Αττικής-Λατομεία» που καθόρισε με έγγραφό του ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής –Γραφείο Προέδρου (αρ. Πρωτ.:1142/26-10/2017) και μέχρι της 3 Νοεμβρίου 2017 δεν είναι ικανός σύμφωνα με τα θεσμοθετημένα και μάλιστα για ένα τόσο σοβαρό θέμα.

Ο Δήμος μας είναι προφανές ότι δεν δέχεται ως βάση διαβούλευσης και διαλόγου υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ Αττικής την μελέτη συμβούλων της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ. Συντάσσεται με τις απόψεις της μειοψηφίας της Ε.Ε των εκπροσώπων του Α΄βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως εκφράστηκαν στις συνεδριάσεις της 1ης Αυγούστου 2017.

Τέλος, διαπιστώνουμε την ανάγκη ελέγχου τήρησης της νομιμότητας της διαδικασίας που προηγήθηκε για τις μελέτες και επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματος μας ενσωματώνουμε στην παρούσα απόφαση και το υπόμνημα απόψεων και νομικών επιχειρημάτων του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου μας Δρ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου, το οποίο θεωρείται ως αναπόσπαστο τμήμα της.

Το 68σέλιδο υπόμνημα απόψεων του νομικού εκπροσώπου του Δήμου Κρωπίας Απ. Παπακωνσταντίνου, καταλήγει στο εξής αίτημα :

«Ενόψει των ανωτέρω καθίσταται αντιληπτό ότι η επίμαχη χωροθέτηση που προέκρινε η πλειοψηφία του Δ.Σ. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για την κατασκευή των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων της Νότιας και Νοτιοανατολικής Αττικής στα υπόψη λατομεία που βρίσκονται εντός των ορίων της διοικητικής Περιφέρειας του Δήμου μας είναι, εξ αρχής παράνομη και ατελέσφορη.

Πέραν του γεγονότος ότι δεν μπορεί να συμβιβαστεί με βασικούς κανόνες του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου διαχείρισης αποβλήτων, δεν μπορεί να τύχει της –αναγκαίας προς τούτο- κοινωνικής συναίνεσης, ούτε ασφαλώς να γίνει αποδεκτό από τον Δήμο μας. Κατά την άποψη του Δήμου μας η άμεση απόσυρση της σχεδιαζόμενης τεχνικά άστοχης, νομικά παράνομης και κοινωνικά απρόσφορης χωροθέτησης αποτελεί, συνεπώς, τη μοναδική αποδεκτή επιλογή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και της Περιφέρειας Αττικής».