Αύριο, Κυριακή 14 Ιουλίου, η 7η Διανομή Προϊόντων “Χωρίς Μεσάζοντες” από το Δήμο Παλλήνης

Εκατόν εβδομήντα έξη (176) προϊόντα από δεκαεννέα (19) κατηγορίες της διατροφικής αλυσίδας και προϊόντων οικιακής/προσωπικής χρήσης, συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο της 7ης διάθεσης προϊόντων χωρίς μεσάζοντες στα πλαίσια εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Παλλήνης τα δυόμιση τελευταία χρόνια. 
Η διανομή των προϊόντων, γίνεται αύριο, Κυριακή, 14 Ιουλίου 2013 στην οδό Ιθάκης 12 στον Γέρακα, μπροστά από το Δημαρχείο.

Σημειώνεται, ότι:

• Στα προϊόντα που διατίθενται περιλαμβάνονται όλα τα πιστοποιητικά παραγωγής, συσκευασίας και προέλευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για κάθε προϊόν.
• Οι παραγωγοί που έχουν επιλεχθεί, υποχρεούνται την ημέρα της διανομής να αναρτούν σε ευκρινές σημείο τις τιμές των προϊόντων, τα πιστοποιητικά καθώς και το ειδικό φορολογικό καθεστώς,(όπου απαιτείται).
• Ακόμα, το 2% των παραγγελιών θα διατίθεται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Παλλήνης, μετά από συνεννόηση με τον Δήμο Παλλήνης (για προϊόντα, συσκευασίες κ.τ.λ.).

Κατάλογος προϊόντων

11-734750012-7867778