Έργα της Περιφέρειας Αττικής στο Δήμο Παλλήνης

Δύο ακόμη έργα στο Δήμο Παλλήνης, συνολικού προϋπολογισμού 3,97 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρούν με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.

Πρόκειται για παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό παιδικών χαρών καθώς και για την αναβάθμιση αθλητικών υποδομών του Δήμου η έναρξη κατασκευής των οποίων προβλέπεται κατά το φθινόπωρο του 2019 -σε κάθε περίπτωση μετά τις Δημοτικές Εκλογές του προσεχούς Μαίου- οπότε και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4412/2016.

Σημειώνεται ότι τα έργα είχαν ενταχθεί πέρυσι στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής 2018.

Συγκεκριμένα, εξασφαλίστηκαν πόροι προϋπολογισμού 2.300.000 € με ΦΠΑ. για την ανακατασκευή και πιστοποίηση 14 παιδικών χαρών του Δήμου Παλλήνης.

Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων υποδομών σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Παλλήνης, συνολικής επιφάνειας 6.250 τ.μ., με γνώμονα την ασφάλεια και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, προκειμένου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών να λάβουν τις σχετικές πιστοποιήσεις για τη λειτουργία τους από τους αρμόδιους φορείς.

Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

περίφραξη των χώρων, τοποθέτηση κατάλληλων ελαστικών δαπέδων ασφαλείας στους χώρους των οργάνων παιδικής χαράς και του αστικού εξοπλισμού, εγκατάσταση / επέκταση του ηλεκτροφωτισμού, ενίσχυση της φύτευσης, εγκατάσταση / επέκταση του αρδευτικού δικτύου.

Ειδικότερα, πρόκειται να ανακατασκευασθούν (μερικώς ή ριζικά) στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα, οι παιδικές χαρές επί των οδών Πλάτωνος, Λεωνίδα, Κλειτάρχου, Ύδρας, Βόλου, Κριεζή, Μεσολογγίου, πλατείας οδού Μαβίλη, πλατείας οδού Εκάβης, πλατείας οδού Θεσσαλονίκης, ενώ, στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης, οι παιδικές χαρές επί των οδών Καραμπίνη, Πύρρου, πλατείας Αργυράς Σελήνης, Πάρκου Κάντζας.

Αναβαθμίζονται τρία αθλητικά κέντρα

Στο ίδιο πλαίσιο, υπεγράφη προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις αναβάθμισης και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Γέρακα Δήμου Παλλήνης», προϋπολογισμού 1.670.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση τριών αθλητικών κέντρων της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών αθλητισμού στο Δήμο, και συγκεκριμένα:

α) Στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ και τα οκτώ ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ και τένις (πρώτο αθλητικό κέντρο).
Μεταξύ άλλων, θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: κατασκευή στεγάστρου, επιστρώσεις στις κερκίδες του κλειστού γηπέδου μπάσκετ για την αντιμετώπιση της υγρασίας, συντήρηση – επισκευή των υφιστάμενων δαπέδων των ανοιχτών γηπέδων, αντικατάσταση της αντλίας ομβρίων, χρωματισμοί.

β) Στο κολυμβητήριο και τα τέσσερα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ και τένις (δεύτερο αθλητικό κέντρο).
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, την τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών και κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου, τη συντήρηση – επισκευή των υφιστάμενων δαπέδων των ανοιχτών γηπέδων, την αντικατάσταση φθαρμένων κεραμικών πλακιδίων, την αντικατάσταση σχαρών κολυμβητικής δεξαμενής, την επισκευή περίφραξης κολυμβητηρίου καθώς και χρωματισμούς.

γ) Στο ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου και τα δύο ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ (τρίτο αθλητικό κέντρο).
Συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν οι εξής παρεμβάσεις: κατασκευή υπαίθριου γηπέδου beach volley και υπαίθριου γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 με τον εξοπλισμό τους, αντικατάσταση υφιστάμενου τοίχου αντιστήριξης, περιφράξεις περιμετρικά των γηπέδων, χρωματισμοί, τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίων και νησίδων καθώς και ενίσχυση του πρασίνου.