Τη διανομή κλειδαρίθμων με το ταχυδρομείο ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να διευκολύνει τους φορολογούμενους, οι οποίοι υποχρεώνονται σε ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2013, προχώρησε σε κεντρική μαζική έκδοση κωδικών πρόσβασης στο σύστημα ΤΑΧΙSnet (κλειδάριθμοι).

Η αποστολή τους θα γίνει με συστημένες επιστολές.

Η ταχυδρόμησή τους θα ξεκινήσει την 12/06/2013 και θα ολοκληρωθεί την 14/06/2013.

Εκτιμάται ότι θα έχουν παραδοθεί στους αποδέκτες έως 20/06/2013.

Συνεπώς, όσοι φορολογούμενοι το Οικονομικό Έτος 2012 υπέβαλαν δήλωση σε έντυπη μορφή, δεν τους έχουν εκδοθεί κωδικοί πρόσβασης και μέχρι 07/06/2013 δεν έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής στο TAXISnet, δεν απαιτείται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής και στη συνέχεια να επισκεφθούν τη Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή κλειδαρίθμου, αλλά να αναμένουν τη συστημένη επιστολή.

Οι πολίτες για να ενημερωθούν σχετικά με την αποστολή συστημένης επιστολής μπορούν να επισκεφτούν τον ιστοχώρο της ΓΓΠΣ: www.gsis.gr επιλέγοντας «Υπηρεσίες προς τους Πολίτες» στη συνέχεια «Περισσότερα» και μετά «Δείτε εδώ αν θα λάβετε τον κλειδάριθμό σας ταχυδρομικώς».