Ακυρώθηκαν από το Σ.τ.Ε οι τιμές υπολογισμού Φ.Α.Π. στις περιοχές των Δήμων Παλλήνης, Σπάτων και Μαραθώνος!

Με νέα απόφασή του το Σ.τ.Ε. ακύρωσε τις τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο των οικοπέδων (σε περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα), για τις ανάγκες επιβολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) που αναφέρονται στην Πολυγραφημένη Υπουργική Εγκύκλιο (ΠΟΛ.) 1131/5.6.2013 για τις περιφέρειες του Δήμων Παλλήνης, Σπάτων και Μαραθώνος Αττικής.

Πρόκειται για εξέλιξη σημαντικού ενδιαφέροντος και εύλογα αναμένεται από μεγάλο αριθμό πολιτών η συνέχεια.

Αν, δηλαδή, το πνεύμα αυτής της απόφασης θα «συμπαρασύρει» και τις μεταβιβάσεις ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα.

Αν, συμβεί αυτή εξέλιξη, τότε θα πρόκειται για πραγματική «λύτρωση» κάποιων χιλιάδων πολιτών, οι οποίοι, δεν μπορούν να μεταβιβάσουν τα ακίνητά τους εξ αιτίας του παραλογισμού που χαρακτηρίζει τον καθορισμό του φόρου από πλευράς Εφορίας. (αγορά αγροτεμαχίου 25.000 €, φόρος 200.000 €!)

Σε κάθε περίπτωση θα απαιτηθεί νέα Πολυγραφημένη Υπουργική Εγκύκλιος γιατί η παραπάνω απόφαση του ΣτΕ αναφέρεται στον ΕΝΦΙΑ.

Ειδικότερα σε σχέση με την απόφαση 1582/2015:

Το Συμβούλιο της Επικρατείας επικαλούμενο (σκέψη 3) τη μείωση των τιμών των ακινήτων από το 2011 και μετά σύμφωνα και με έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2012, θεωρεί ότι ο καθορισμός της αξίας των ακινήτων για τα έτη 2011, 2012 και 2013 είναι μη νόμιμος, διότι ερείδεται επί μοναδικού και ανεπίκαιρου για τα έτη αυτά συγκριτικού στοιχείου, αναγόμενου, μάλιστα, σε χρονικό σημείο, που δεν είχε επέλθει η προαναφερθείσα υποχώρηση της τιμής των ακινήτων, λόγω της οικονομικής κρίσης της χώρας, ιδίως από το 2011 και μετά.

Το σκεπτικό της απόφασης:

“Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό (ΣτΕ 4003/2014 Ολ.), αλλά και σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, και ιδίως από το έτος 2011, οι τιμές των ακινήτων στη χώρα μειώνονται. Ειδικότερα, στην έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2012 αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι:

«Η αποκλιμάκωση των τιμών στην αγορά των κατοικιών συνεχίστηκε με εντονότερο ρυθμό το 2012, … Ειδικότερα, … οι τιμές των διαμερισμάτων υποχώρησαν κατά 11,7% το 2012 … έναντι 5,5% το 2011, 4,7% το 2010 και 3,7% το 2009. Από την αρχή της τρέχουσας κρίσης (γ΄ τρίμηνο του 2008) έως το δ΄ τρίμηνο του 2012 η συνολική υποχώρηση των τιμών των διαμερισμάτων έφθασε σε ονομαστικούς όρους το 27,9%».

Στην έκθεση του ίδιου για το έτος 2013 αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι:

«Στην αγορά των κατοικιών η μείωση των τιμών συνεχίστηκε με υψηλούς ρυθμούς από το 2011 και μετά. Στοιχεία που συλλέγονται από τα πιστωτικά ιδρύματα δείχνουν ότι οι τιμές των διαμερισμάτων υποχώρησαν σωρευτικά από το 2008 (μέσο επίπεδο) έως το τελευταίο τρίμηνο του 2013 κατά 33,4%.

Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα κτηματομεσιτικά γραφεία δείχνουν ακόμη μεγαλύτερη μείωση. …

Ο κλάδος των επαγγελματικών ακινήτων εμφανίζει επίσης δραματική συρρίκνωση τα τελευταία έτη … Οι αγοραίες αξίες συρρικνώθηκαν περαιτέρω το 2013 με μέσο ετήσιο ρυθμό … – 16,9%

… Η φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας στη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης έχει επιτείνει την ύφεση στην αγορά ακινήτων και έχει αποθαρρύνει σημαντικά τη ζήτηση. Μάλιστα, η στρέβλωση, η οποία προκαλείται από την ύπαρξη αντικειμενικών αξιών που σε πολλές περιπτώσεις (π.χ. ακίνητα μεγάλου μεγέθους σε περιοχές της ανατολικής Αττικής, κ.α.) υπερβαίνουν σημαντικά τις εμπορικές αξίες των ακινήτων, οδηγεί σε τεχνητή υπερφορολόγηση της ακίνητης περιουσίας και σε περαιτέρω, μη ορθολογική πλέον, συμπίεση των αξιών».

Το Σ.τ.Ε. καταλήγει:

Με τα δεδομένα αυτά, δεν προκύπτει το έρεισμα της επίμαχης ρύθμισης της προσβαλλόμενης κανονιστικής απόφασης, κατά το μέρος που αυτή παραδεκτά προσβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, ώστε να δύναται να ελεγχθεί αν αυτή εξεδόθη εντός των ορίων της παραπάνω νομοθετικής εξουσιοδότησης.

Συνεπώς, για το λόγο αυτό και εν όψει των όσων εκτέθηκαν στη σκέψη 3, η προσβαλλόμενη απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, κατά το μέρος που αναφέρεται στον καθορισμό τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο των οικοπέδων για τις ανάγκες επιβολής του ΦΑΠ στις περιφέρειες του Δήμων Παλλήνης, Σπάτων και Μαραθώνος Αττικής, πρέπει να ακυρωθεί, παρελκούσης ως αλυσιτελούς, της εξέτασης των λοιπών προβαλλομένων λόγων ακυρώσεως.