Συστάσεις διεθνών οργανώσεων για την επιτάχυνση της ένταξης προσφύγων στην ελληνική κοινωνία

Παρά τη διαθεσιμότητα ευρωπαϊκών κονδυλίων, η ένταξη των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία «φαίνεται ότι δεν αποτελεί υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα της κυβέρνησης» και όποιες προσπάθειες γίνονται μέχρι στιγμής είναι περιορισμένες και κατακερματισμένες, επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης.

Σε κείμενό τους που έδωσαν στη δημοσιότητα παραθέτουν συστάσεις προς τις εθνικές αρχές σχετικά με την καλύτερη χρήση των κονδυλίων της Ε.Ε. για την ένταξη των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και των μεταναστών στη χώρα.

Μεταξύ άλλων, οι οργανώσεις SolidarityNow, Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity, Greek Forum of Refugees και Terre des hommes Hellas, προτείνουν απλοποίηση των διαδικασιών και των ελέγχων για χρηματοδοτούμενους φορείς και υποστήριξη των δήμων στη δημιουργία μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής που θα συμπληρώνει την εθνική στρατηγική και το σχέδιο δράσης, βάσει τοπικών πόρων και αναγκών.

Τονίζουν ακόμη ότι τα υπάρχοντα, επιτυχημένα προγράμματα πρέπει να ενισχυθούν, φέρνοντας ως παράδειγμα το πρόγραμμα στέγασης ESTIA το οποίο αναφέρουν ότι πρέπει να συνδεθεί με υπηρεσίες ένταξης (γλωσσική κατάρτιση, υπηρεσίες απασχόλησης).

Επισημαίνουν την ανάγκη να δημιουργηθεί στο πρότυπο των Κέντρων Δια βίου Μάθησης ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας, σε εθνική κλίμακα, για ενήλικες.

Στο ίδιο πλαίσιο προτείνουν την τοποθέτηση πολιτισμικών μεσολαβητών και διερμηνέων σε σχολεία και Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης.