Με νέα υπουργική απόφαση, κλειστά με εξαιρέσεις τα δικαστήρια ως τις 15 Μαΐου

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για παράταση της αναστολής των δικαστικών εργασιών έως τις 15 Μαΐου συνυπέγραψαν σήμερα οι συναρμόδιοι υπουργοί Δικαιοσύνης, Υγείας και Εθνικής Άμυνας, Κώστας Τσιάρας, Βασίλης Κικίλιας και Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Με τη νέα ΚΥΑ, που τίθεται σε ισχύ στις 28 Απριλίου, διατηρείται το καθεστώς αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων που είχε αποφασιστεί με την προηγούμενη απόφαση, επέρχονται όμως αλλαγές στη λειτουργία τους οι οποίες είναι οι εξής:

α) στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα Διοικητικά Δικαστήρια επιτρέπεται από 6.5.2020 η εκδίκαση των υποθέσεων για τις οποίες οι διάδικοι έχουν δηλώσει ότι δεν θα εμφανιστούν στο ακροατήριο, και

β) στα πολιτικά δικαστήρια επιτρέπονται οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση, Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού και τις ανακλήσεις αυτών.

Τα μέτρα προφύλαξης

Στην νέα ΚΥΑ προβλέπεται και μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των δικαστηρίων, σύμφωνα με όσα αποφάσισε η επιτροπή αντιμετώπισης εκτάκτων συμβάντων δημοσίας υγείας από λοιμογόνους παράγοντες.

Μάλιστα, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να τοιχοκολλούνται στην είσοδο του δικαστηρίου.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων συστήνεται η χρήση μάσκας όχι μόνο για τους δικαστές αλλά και από τους συνηγόρους και διαδίκους, η διαθεσιμότητα αντισηπτικού σε όλους τους χώρους, η τήρηση απόστασης μεταξύ των προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρο και ο καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός ατόμου ανά 10 τ.μ.

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ