Ζητούνται πόροι από Ε.Ε. για δηµοτολογική τακτοποίηση αδήλωτων παιδιών Ροµά στην Ελλάδα

Το αίτημα να εξασφαλιστούν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειµένου να ξεκινήσει ένα πρόγραµµα για τη δηµοτολογική τακτοποίηση των αδήλωτων παιδιών Ροµά, διατύπωσε ο υπουργός Εσωτερικών στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής για τους Ρομά που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Ο υπουργός Εσωτερικών μεταξύ άλλων, αποδέχθηκε ως αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι Ρομά πέφτουν συχνά θύματα διακρίσεων. Σε αυτό συντείνουν αρνητικά στερεότυπα αιώνων αλλά και η έντονη πολιτισμική διαφορά των Ρομά με την υπόλοιπη κοινωνία.

Στη συνέχεια ο υπ. Εσωτερικών ανέφερε το πρόβλημα που υπάρχει με πολλούς από τους Ροµά που αµελούν να δηλώσουν τη γέννηση των παιδιών τους, µε αποτέλεσµα η εγγραφή τους αρκετά χρόνια μετά τη γέννησή τους στα Δηµοτολόγια των Δήµων να καθίσταται από προβληµατική έως αδύνατη. Παράλληλα αναφέρθηκε και σε περιπτώσεις νεαρών παιδιών Ρομά που υπήρξαν αντικείμενο αγοραπωλησιών.