Κρίσιμη συζήτηση στις Βρυξέλλες – 17 Φεβρουαρίου – επί του αιτήματος 1.500.000 πολιτών που υπέγραψαν υπέρ της μη εμπορευματοποίησης του νερού

Right to Water
Right to Water

Με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συναντηθούν οι εκπρόσωποι της Πρωτοβουλίας Πολιτών “Right to Water” και σύμφωνα με τον κανονισμό, θα τους δοθεί η ευκαιρία να εξηγήσουν τις απαιτήσεις τους σε δύο συναντήσεις. Η μία θα γίνει με την Επιτροπή Περιβάλλοντος κεκλεισμένων των θυρών, ενώ η άλλη θα έχει χαρακτήρα ακρόασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην οποία θα μπορεί να συμμετάσχει ο οποιοσδήποτε αρκεί να εκδηλώσει σε πρότερο χρόνο ενδιαφέρον.

Η δημόσια ακρόαση οργανώθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη συμμετοχή των επιτροπών για τις ψηφοφορίες, την εσωτερική αγορά και την ανάπτυξη.

Η συζήτηση θα ξεκινήσει την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου ώρα 15.00 και θα διαρκέσει μέχρι τις 18.30.

Η τελική απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να εκδοθεί μέχρι τις 20 Μαρτίου, δηλαδή λίγο πριν από την Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό και τρεις μήνες μετά την υποβολή 1,65 εκατομ. έγκυρων υπογραφών προς υποστήριξη των αιτημάτων της Πρωτοβουλίας Πολιτών “Right to Water”

Η Επιτροπή οφείλει να καθορίσει ποια μέτρα θα λάβει για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Πρωτοβουλίας ή να δικαιολογήσει την απόφασή της, αν αποφασίσει να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.
Η μαζική συμμετοχή από όλη την Ευρώπη είναι προαπαιτούμενο για μια τόσο σημαντική παρέμβαση που είναι ουσιαστικά και η πρώτη που φθάνει σε συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σημείωση «Νεολόγου»: στην εκστρατεία υπέρ της μη εμπορευματοποίησης του νερού σημαίνουσα από μακρού χρόνου συμμετοχή, έχει ο συμπολίτης μας κ. Κώστας Ρίπης, μεταλλειολόγος-μηχανικός, ανώτερο στέλεχος της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.