Παραμένει η Αττική στις επιλέξιμες για ενισχύσεις Περιφέρειες από το νέο “ΕΣΠΑ 2014-2020”

Επτά περιφέρειες της χώρας βρίσκονται στο «στόχο ένα» σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή επιτροπή σχετικά με τις περιφερειακές ενισχύσεις των χωρών μελών κατά την περίοδο 2014-2020.

Στην παρούσα προγραμματική περίοδο εντάσσονται στο “στόχο δύο”, τέσσερις περιφέρειες, ενώ στο “στόχο τρία” παραμένουν οι περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου.

Ο χάρτης θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και προσδιορίζει τα ανώτατα επίπεδα ενίσχυσης. Ο νέος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων για την Ελλάδα θα καλύπτει το σύνολο της επικράτειας και του πληθυσμού της, καθώς η χώρα επωφελείται από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται και στη σχετική ανακοίνωση οι περιφερειακές ενισχύσεις θα πρέπει να είναι προς όφελος των πλέον μειονεκτικών περιφερειών της Ευρώπης.

Βάσει του νέου χάρτη, επτά περιοχές θα είναι επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις. Οι περιφέρειες αυτές έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από το 75% του μέσου όρου της ΕΕ και καλύπτουν το 56,1% του πληθυσμού της Ελλάδας (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος και Βόρειο Αιγαίο).

Κατά την προηγούμενη περίοδο, άλλες τέσσερις περιοχές είχαν ΑΕΠ χαμηλότερο από το 75% του μέσου όρου της ΕΕ. Για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση, οι περιφέρειες Ιόνιων Νήσων, Κρήτης, Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής θα συνεχίσουν να είναι επιλέξιμες για περιφερειακές ενισχύσεις μέχρι το 2020. Από το 2018, οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης θα μειωθούν, με εξαίρεση τις περιοχές Καστοριάς και Φλώρινας οι οποίες έχουν κοινά χερσαία σύνορα με χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και, ως εκ τούτου, δικαιούνται να διατηρούν υψηλότερες εντάσεις ενίσχυσης.

Οι ανώτατες εντάσεις ενίσχυσης για επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα στις ελληνικές ενισχυόμενες περιοχές έχουν μειωθεί ελαφρά σε σύγκριση με τον προηγούμενο χάρτη ενισχύσεων (κατά 5 έως 15 ποσοστιαίες μονάδες, ανάλογα με την περιφέρεια). Ο νέος χάρτης βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή τον Ιούνιο 2013.