Απόφαση του ΣτΕ: αντισυνταγματικές οι παραχωρήσεις δημόσιας ακίνητης περιουσίας σε αυθαίρετους κατόχους

Αντισυνταγματικές χαρακτηρίζονται με δικαστική απόφαση του ΣτΕ οι παραχωρήσεις δημόσιας ακίνητης περιουσίας σε αυθαίρετους κατόχους της έναντι τιμήματος.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με συντριπτική πλειοψηφία (26-3 ψήφοι) έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του ν.3147/03 που έδωσε δικαίωμα εξαγοράς σε αυθαίρετους κατόχους δημοσίων εκτάσεων εφόσον τις καλλιεργούσαν για 10 χρόνια ή είχαν ανεγείρει κάποιο κτίσμα σε βάθος χρόνου μιας 10ετίας, συχνά με ένα συμβολικό τίμημα, ακόμα και σε περιοχές τουριστικές ή παραλιακές.

Σύμφωνα με το ΣτΕ, η εκποίηση χωρίς δημοπρασία των δημοσίων εποικιστικών εκτάσεων σε πρόσωπα που τις κατέλαβαν αυθαίρετα, αντίκειται στις συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου και της ισότητας των πολιτών απέναντι στο νόμο.

Και μία ενδιαφέρουσα επισήμανση στην απόφαση 521/14 της Ολομέλειας του ΣτΕ: «οι επίμαχες διατάξεις δεν έχουν αποκαταστατικό χαρακτήρα και δεν επιδιώκουν τη στεγαστική αποκατάσταση κοινωνικά ασθενών κατηγοριών προσώπων.»