Στο Κτηματολόγιο θα καταγράφονται και τα αυθαίρετα

Στις κτηματογραφήσεις νέας γενιάς, που προγραμματίζονται για το 2014-15, θα καταγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα, δηλαδή και τα αυθαίρετα κτίσματα στο Κτηματολόγιο.

Πρόκειται για αλλαγή πλεύσης, με στόχο να αποκτήσει η χώρα περιουσιολόγιο, μέσω της λειτουργίας οριστικών Κτηματολογικών γραφείων. Μέχρι τώρα όμως δεν υπάρχει ούτε ένα για δείγμα, ενώ φτάσαμε στο σημείο η λειτουργία οριστικών κτηματολογικών γραφείων να αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση!

Στον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη θα λειτουργήσουν τα δύο πρώτα οριστικά κτηματολογικά γραφεία της χώρας εντός του 2014, πρώτη φορά με ηλεκτρονική βάση δεδομένων ενιαίας καταγραφής τίτλων ιδιοκτησίας του κάθε ιδιοκτήτη.

Με την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης μιας περιοχής παύει να ισχύει το σύστημα «Μεταγραφών και Υποθηκών» και αντικαθίσταται με το σύστημα του «Λειτουργούντος Κτηματολογίου».

Στο πλαίσιο αυτό, το τοπικό αρμόδιο υποθηκοφυλακείο λειτουργεί ως μεταβατικό κτηματολογικό γραφείο και αναλαμβάνει τη λειτουργία του Κτηματολογίου για την κτηματογραφημένη περιοχή αρμοδιότητάς του. Σε επόμενη φάση, τα μεταβατικά κτηματολογικά γραφεία θα μετατραπούν σε οριστικά κτηματολογικά γραφεία.