Προκήρυξη 342 θέσεων εργασίας από τον ΟΑΕΔ για σχολικές μονάδες της Ανατ. Αττικής

Πρόσληψη 7.400 ανέργων για διάστημα 6,5 μηνών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ΣΜΕΑΕ, σε ΚΕΔΔΥ, σε Δομές Ειδικής Αγωγής, καθώς και στους Φορείς Επίβλεψης (Διευθύνσεις και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης) ανάγγειλε ο ΟΑΕΔ με νέα προκήρυξη –είναι η τρίτη κατά σειρά- που έδωσε στη δημοσιότητα.

Από τις 7.400 θέσεις (παρουσιάζονται αναλυτικά στο τέλος της ανάρτησης) οι 342 αφορούν την Ανατολική Αττική και αντιστοιχούν κατά ειδκότητα ως εξής:

 1. Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Δ.Ε.) 29
 2. Επιστάτης/Επιστάτρια (Δ.Ε.) 62
 3. Ψυχολόγων (Π.Ε.) 38
 4. Θεραπευτής Λόγου (Π.Ε./Τ.Ε.) 1
 5. Κοινωνικοί Λειτουργοί (Π.Ε./Τ.Ε.) 64
 6. Σχολικός Νοσηλευτής (Π.Ε./Τ.Ε.) 5
 7. Φυσιοθεραπευτής (Τ.Ε.) 2
 8. Βοηθός Εργασιών Καθαριότητας (Υ.Ε.) 108
 9. Τραπεζοκόμος (Υ.Ε.) 34

Προθεσμία ως και Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 13 Δεκεμβρίου. Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
 2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
 3. Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 4. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
 5. Άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Αναλυτικότερα οι πίνακες για το σύνολο των 7.400 θέσεων