Ένα ακόμη βήμα προς την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στη θέση «Φοβόλες» Κερατέας

Στη δεύτερη και πλέον σημαντική φάση περνά ο διαγωνισμός για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Κερατέα, καθώς εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής το σχέδιο της Πρόσκλησης στον Ανταγωνιστικό Διάλογο.
Το έργο που πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από Κοινοτικά και Ιδιωτικά Κεφάλαια (ΣΔΙΤ) εντάσσεται στο πλαίσιο του ψηφισμένου από τη Βουλή, Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής.
Η Μονάδα χωροθετείται στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Νοτιοανατολικής Αττικής (Κερατέας) στη θέση «Φοβόλες» σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4122/2013.

Είχε προηγηθεί συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής ώστε να βρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση.
Η συνολική ετήσια δυναμικότητα της Μονάδας ανέρχεται σε 80.000 τόνους σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με την 94/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής.

Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής κ. Κων/νος Λεβαντής, ο οποίος ενημέρωσε ότι ο Δήμος ολοκλήρωσε και υπέβαλε στις αρμόδιες αρχές τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή της Μονάδας.

Η Πρόσκληση σε Ανταγωνιστικό Διάλογο που εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ.

Σκοπός του Διαλόγου είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των μέσων που μπορούν να ικανοποιήσουν με τον βέλτιστο τρόπο την υλοποίηση του έργου, η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και των εταιρειών που συνεχίζουν στον διαγωνισμό επί των τεχνικών, χρηματοοικονομικών και νομικών πτυχών του έργου.

Μετά την ολοκλήρωση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου θα ακολουθήσει η υποβολή δεσμευτικών προσφορών από τους διαγωνιζομένους. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Υπενθυμίζεται ότι σε εξέλιξη βρίσκονται ακόμη τρεις διαγωνισμοί από τον ΕΔΣΝΑ για την κατασκευή ισάριθμων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων σε Γραμματικό, Ά. Λιόσια και Φυλή. Στους διαγωνισμούς συμπεριλαμβάνεται και η δυνατότητα κατασκευής τριών Μονάδων Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων.


Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός επεσήμανε, ότι

«Η περίπτωση της Κερατέας πρέπει να μείνει χαραγμένη στην μνήμη όλων μας για τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει η προσπάθεια επιβολής στις τοπικές κοινωνίες από την Κεντρική Διοίκηση έργων χωρίς διάλογο και ενημέρωση. Σήμερα και μετά από δέκα σχεδόν χρόνια αναβολών προχωράμε μπροστά με σύμπνοια και αποφασιστικότητα. Αφήνουμε πίσω μας και αποκαθιστούμε τις ανεξέλεγκτες χωματερές που πλήγωσαν το περιβάλλον, όπως συνέβη και στην περίπτωση της Κερατέας. Αφήνουμε πίσω μας την υγειονομική ταφή του συνόλου των απορριμμάτων και με τα νέα έργα περνάμε στην εποχή της διαχείρισης των απορριμμάτων ως πόρων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των παιδιών μας και στην αναβάθμιση του περιβάλλοντός μας».