Δυνατότητα διαγραφής χρεών & χρόνου ασφάλισης στην παράλληλη ασφάλιση δίνει ο ΕΦΚΑ

Τη δυνατότητα να διαγραφούν χρέη και χρόνος ασφάλισης σε ένα από τα τουλάχιστον δύο Ταμεία που είχαν ασφαλιστεί έως το 2016, προκειμένου να λάβουν σύνταξη από το άλλο, εφόσον πληρούν αυτοτελώς τις προϋποθέσεις, προβλέπει έγγραφο του ΕΦΚΑ.

Με αφορμή ερωτήματα ασφαλισμένων για την αντιμετώπιση των συνταξιοδοτικών τους αιτημάτων, στα οποία θεμελιώνεται αυτοτελές δικαίωμα σε ένα Ταμείο, ενώ παράλληλα εκκρεμεί οφειλή από ασφαλιστικές εισφορές σε άλλο, το γενικό έγγραφο του Ενιαίου Φορέα ξεκαθαρίζει ότι υπάρχει η δυνατότητα μη συνυπολογισμού του χρόνου που δεν επιθυμούν.

Ξεκαθαρίζει βέβαια ότι τα χρέη εξακολουθούν να υφίστανται, όμως ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει σύνταξη από το άλλο Ταμείο.

Βασική προϋπόθεση είναι επίσης να μην υπάρχει χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο που έχουν δημιουργήσει τα χρέη, μετά τη λειτουργία του ενιαίου ΕΦΚΑ, ήτοι από την 1η Ιανουαρίου 2017 και εφεξής.

Το έγγραφο επισημαίνει επίσης ότι ο νόμος Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016) δίνει το δικαίωμα στους ασφαλισμένους με διαδοχική ασφάλιση να επιλέξουν τον συνυπολογισμό ή μη του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης που έχουν διανύσει σε κάποιο από τα ταμεία που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ.

Και στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης βέβαια, υπάρχει η προϋπόθεση ότι μετά την 1/1/2017 δεν θα ασφαλίζονται στον ενιαίο Φορέα για δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του αντίστοιχου πρώην ταμείου, του οποίου δεν επιθυμεί τον συνυπολογισμό.

Υπογραμμίζει δε ότι δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε εντασσόμενου Ταμείου.

Και επισημαίνει πως χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στον ΕΦΚΑ από 1/1/2017 και μετά θα λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά τόσο για τη θεμελίωση όσο και για τον υπολογισμό του ποσού της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.

Για την πληρέστερη κατανόηση της περίπτωσης, το έγγραφο παραθέτει και παράδειγμα, για ασφαλισμένο που θεμελιώνει αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με χρόνους ασφάλισης από το 1983 έως το 2016 καθώς και ασφάλιση στον ΕΦΚΑ το διάστημα 2017-2018 ως μισθωτός.

Ο ασφαλισμένος μπορεί να υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης χωρίς τον συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισής του στον τ. ΟΑΕΕ (ασφαλισμένος έως το 2014), στον οποίο εκκρεμούν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές.