Στα επίπεδα της περασμένης περιόδου οι επιδοτούμενες θέσεις στους παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς

Στα ίδια επίπεδα με τη προηγούμενη σχολική περίοδο αναμένεται να κινηθούν οι μέσω ΕΣΠΑ επιδοτούμενες θέσεις στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι θέσεις στους δημοτικούς και ιδιωτικούς σταθμούς θα είναι περίπου 80.000, ενώ το κόστος υπολογίζεται στα 184 εκατομμύρια ευρώ.

Χθες ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του προσχεδίου της προκήρυξης από την ΕΕΤΑΑ, ενώ τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί και η πρόσκληση. Ο ακριβής αριθμός των θέσεων θα εξαρτηθεί από το τελικό ποσό χρηματοδότησης.

Σε σχέση με τα εισοδηματικά κριτήρια που απαιτούνται για να ενταχθούν οι επωφελούμενες μητέρες στο πρόγραμμα, παραμένουν στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά, ωστόσο η μάχη για τη διεκδίκηση μιας θέσης θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Λόγω της οικονομικής κρίσης και την πτώση των εισοδημάτων οι δικαιούχοι θα είναι περισσότεροι και οι θέσεις λιγότερες.

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών ή /και νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, καθώς και άτομα (γυναίκες και άνδρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και άτομα που βρίσκονται σε χηρεία.

Εισοδηματικά κριτήρια

Το εισοδηματικό όριο για την κατοχύρωση δικαιώματος υποβολής αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα είναι το εξής:

Το οικογενειακό εισόδημα, να μην υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω.

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€. Το συνολικό (οικογενειακό) εισόδημα, που θα λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη της ωφελούμενης στην παρούσα, θα προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του Υπουργείου Οικονομικών του οικονομικού έτους 2015.

Θα αφορά δηλαδή εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά το φορολογικό έτος 2014, δηλαδή από 1/1/2014 – 31/12/2014.