Με νεότερη απόφαση του Δήμου Παλλήνης: μέχρι και την Πέμπτη 16 Ιουλίου η αναστολή πληρωμής των πάσης φύσεως οφειλών

Παρατείνεται μέχρι και την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015 η αναστολή πληρωμής των πάσης φύσεως οφειλών προς το Δήμο Παλλήνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Παλλήνης δεν θα υπάρξουν επί των οφειλών οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις.

Η απόφαση της νέας επιμήκυνσης αναστολής πληρωμής έχει την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.