Με υπεύθυνη δήλωση στο Δήμο η αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

pantopoleio

Καταργείται η υποβολή φακέλου δικαιολογητικών για την έναρξη, αντικατάσταση ή μεταβίβαση σειράς επαγγελματικών δραστηριοτήτων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο των πιλοτικών δράσεων που προωθεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τον περιορισμό και την απλοποίηση των συστημάτων αδειοδότησης.

Εφεξής, η έναρξη της δραστηριότητας θα γίνεται με την κατάθεση υπογεγραμμένης υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερομένου περί της ανάληψης πλήρους ευθύνης για την τήρηση του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία της εκάστοτε επιχείρησης.

Οι αρχές, εν προκειμένω οι δήμοι θα χορηγούν σχετική βεβαίωση, ενώ οι έλεγχοι για την τήρηση των προϋποθέσεων λειτουργίας των επιχειρήσεων θα γίνεται στο 20% των αιτήσεων και οι παραβάσεις οδηγούν στην παύση/ διακοπή λειτουργίας τους.

Αυτό ανακοινώθηκε από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Σύμφωνα με το υπουργείο το νέο σύστημα αδειοδότησης αφορά στις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:

  1. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος διάθεσης τροφίμων και ποτών (19 δραστηριότητες αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών όπως παντοπωλείο, ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο, κατάστημα ξηρών καρπών, γαλακτοκομικών και ζαχαρωδών ειδών κ.λπ.), καθώς και οι συναφείς γνωστοποιήσεις αναφορικά με την αντικατάσταση, μεταβίβαση καταστήματος και προσθήκη σε αυτό άλλης συναφούς δραστηριότητας. Η γνωστοποίηση κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο μετά τη χορήγηση προέγκρισης από το Δήμο.
  2. Καταστήματα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας (κομμωτήριο, κουρείο, κατάστημα περιποίησης χεριών ποδιών, εργαστήριο δερματοστιξίας) και οι συναφείς γνωστοποιήσεις σχετικά με την αντικατάσταση, μεταβίβαση καταστήματος. Η γνωστοποίηση κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο μετά τη χορήγηση προέγκρισης από το Δήμο.
  3. Γυμναστήριο ή αθλητική σχολή (αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού), καθώς και οι συναφείς με αυτήν γνωστοποιήσεις όπως επέκτασης και μεταβίβασης γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής.