Η κυβέρνηση αναστέλλει τις αιτήσεις ασύλου από πρόσφυγες & μετανάστες. Υπεγράφη το ΦΕΚ

Πέρασε αργά χθες σε ΦΕΚ, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία η κυβέρνηση αναστέλλει για ένα μήνα τις αιτήσεις ασύλου από πρόσφυγες και μετανάστες και τους οδηγεί σε επιστροφή «στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής».

Η ΠΝΠ επικαλείται «την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη αντιμετώπισης ασύμμετρης απειλής κατά της ασφάλειας της χώρας που υπερβαίνει τη δικαιολογητική βάση του διεθνούς και ενωσιακού δικαίου για τη διαδικασία παροχής ασύλου, σε συνδυασμό με την απόλυτη αντικειμενική αδυναμία εξέτασης σε εύλογο χρόνο των αιτήσεων παροχής ασύλου που θα προέκυπταν εξαιτίας της παράνομης μαζικής εισόδου στη χώρα».

Στηρίζεται επίσης στο «κυριαρχικό δικαίωμα και τη συνταγματική υποχρέωση της Ελληνικής Δημοκρατίας να διαφυλάσσει την ακεραιότητά της, δυνάμενη να υιοθετήσει προς τούτο κάθε μέτρο».

Με βάση τα παραπάνω, αναστέλλει την «υποβολή αιτήσεων χορήγησης ασύλου από άτομα που εισέρχονται στη χώρα παράνομα από την έναρξη ισχύος της παρούσας» ενώ λίγο παρακάτω διευκρινίζει ότι η ισχύς της ΠΝΠ αρχίζει αναδρομικά από την 1η Μαρτίου 2020 και διαρκεί για χρονικό διάστημα ενός μηνός το οποίο «δύναται να συντέμνεται».

Περιλαμβάνει επίσης την κρίσιμη πρόβλεψη ότι τα άτομα που δεν θα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση ασύλου «επιστρέφονται, χωρίς καταγραφή, στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής».

Αναδημοσίευση: ΕΘΝΟΣ/Άρης Χατζηγεωργίου