Στο Δημόσιο: 6.200 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις

Πηγή πληροφόρησης: εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σε 6.200 ανέρχονται οι μόνιμες και εποχικές θέσεις που «ανοίγουν» στο Δημόσιο μέχρι τέλος Μαΐου

Αναλυτικά πρόκειται για 150 στο Λιμενικό Σώμα, 300 πτυχιούχους στις Δ.Ο.Υ., 2.100 καθηγητές στα Κοινωνικά Φροντιστήρια, 1.500 εποχικούς σε Δήμους για υπηρεσίες Καθαριότητας, 1.500 ωρομίσθιους και εποχικούς σε Μουσεία, 500 συμβασιούχους στη ΔΕΗ και στη ΔΕΔΔΗΕ και 150 γυμναστές και ναυαγοσώστες σε Ν.Π.Δ.Δ. Δήμων.

1.500 Οδηγοί, Εργάτες και Καθαριστές σε Δήμους

Στις Υπηρεσίες Καθαριότητας Δήμων θα εργαστούν 1.500 εποχικοί υπάλληλοι με 2μηνες και 8μηνες συμβάσεις εργασίας.

Ανάμεσα στις ειδικότητες που ζητούνται είναι: Δ.Ε. Τεχνιτών Ελαστικών, Δ.Ε. Οδηγών Απορριμματοφόρου, Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων (Καδοπλυντηρίου), Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων (Εκσκαφέα – Φορτωτή), Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων (Καλαθοφόρου), Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων (Σαρώθρου), Δ.Ε. Οδηγών, Υ.Ε. Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρων), Υ.Ε. Εργατών Συνεργείου Καθαριότητας Τάφων, Υ.Ε. Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων, Υ.Ε. Νεοκόρων κ.ά.

2.100 Καθηγητές Κοινωνικών Φροντιστηρίων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, με αρχές Μαρτίου, αναμένεται να δημοσιευτεί η προκήρυξη για την πρόσληψη 2.100 Καθηγητών, που θα εργαστούν στο νέο Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για το Κοινωνικό Φροντιστήριο.

Οι προσλήψεις θα είναι στο «ίδιο πνεύμα» της Κοινωφελούς Εργασίας, ενώ δικαίωμα επιβολής έχουν νέοι εκπαιδευτικοί κάτω των 30 ετών, που είναι άνεργοι και εκπαιδευτικοί μεγάλης ηλικίας, που είναι μακροχρόνια άνεργοι και έχουν μείνει εκτός εκπαίδευσης.

Ο κύριος όγκος των προσλήψεων αφορά σε Φιλολόγους και Μαθηματικούς.

Επίσης, σε Φυσικούς, Χημικούς, Βιολόγους και πιθανά Εκπαιδευτικοί Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής.

500 συμβασιούχοι στη ΔΕΗ και τον ΔΕΔΔΗΕ

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: Μηχανικοί, Εργάτες, Οδηγοί, Διοικητικοί, Τεχνίτες, κ.ά.

Οι θέσεις αφορούν αποφοίτους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: χρόνος ανεργίας, πολυτεκνία ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, βαθμός βασικού τίτλου σπουδών και εμπειρία.

1.500 ωρομίσθιοι και εποχικοί στο Υπουργείο Πολιτισμού

Για τους θερινούς μήνες έχει προβλεφθεί η πρόσληψη 1.500 ωρομίσθιων και εποχικών υπαλλήλων με Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους.

Οι 1.122 θα αφορούν ειδικότητες όπως: Φύλακες, Νυχτοφύλακες και Καθαριστές Μουσείων.

Παράλληλα, για τις ανάγκες του Υπουργείου Πολιτισμού θα εργαστούν Αρχαιολόγοι, Ειδικευμένοι Εργάτες Μηχανικοί, Συντηρητές Έργων Τέχνης, κ.ά.

150 γυμναστές και ναυαγοσώστες σε Ν.Π.Δ.Δ. Δήμων

Το νέο προσωπικό προσλαμβάνεται για τις ανάγκες των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» σε Δήμους και Δημοτικές Επιχειρήσεις αυτών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (Π.Ε) με την ανάλογη ειδικότητα που ζητείται, να έχουν ηλικία από 25 έως 60 ετών και να μην έχουν κώλυμα, κατά το Άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

300 Εφοριακοί στο Υπουργείο Οικονομικών

Οι νέοι υπάλληλοι, αυξημένων προσόντων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, θα στελεχώσουν Ελεγκτικές Υπηρεσίες για την πάταξη της φοροδιαφυγής, την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας, τον έλεγχο για την ορθή εφαρμογή αυτής και την είσπραξη εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

150 Δόκιμοι Υπαξιωματικοί και Λιμενοφύλακες στο Λ.Σ.

Δύο νέες προκηρύξεις για 60 Δόκιμους Υπαξιωματικούς και 90 Δόκιμους Λιμενοφύλακες στο Λιμενικό Σώμα αναμένεται να δημοσιευτούν σύντομα.

Οι υποψήφιοι/ες για τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ. πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα και Δημοτολόγια της Χώρας και να μην έχουν υπερβεί το 26ο έτος της ηλικίας τους, όριο που θεωρείται ότι, συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του Διαγωνισμού.