Υπογραφή Αποφάσεων για διατροφικά επιδόματα και ΚΑΠ Περιφερειών

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Ευριπίδης Στυλιανίδης, υπέγραψε την απόφαση για την καταβολή των διατροφικών επιδομάτων του Μαΐου, συνολικού ποσού 5.527.240,93 ευρώ. Η καταβολή των επιδομάτων στους δικαιούχους, που είναι περισσότεροι από 14.700, θα γίνει άμεσα από τις Περιφέρειες της χώρας.

Παράλληλα, ο Υπουργός Εσωτερικών υπέγραψε την απόφαση για καταβολή συνολικού ποσού 7.419.421,20 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Περιφερειών.