Προς ριζική αναδιάρθρωση οι Δασικές Υπηρεσιίες της χώρας

Ριζική αναδιάρθρωση των δασικών υπηρεσιών που έχουν μεταφερθεί στις αποκεντρωμένες κρατικές διοικήσεις για τις οποίες προβλέπονται σαρωτικές μετακινήσεις προσωπικού με κοινωνικά κριτήρια περιγράφει το πόρισμα επιτροπής του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Στις δασικές υπηρεσίες απασχολούνται 2.937 εργαζόμενοι εκ των οποίων 1.813 δασοφύλακες, 442 δασοπόνοι και 682 δασολόγοι. Οι υπάλληλοι θα αξιολογηθούν και στην βάση κοινωνικών κριτηρίων θα μετακινηθούν για την στελέχωση των υπηρεσιών που έχουν καταγραφεί με ελλείψεις προσωπικού.

Πρώτοι προς μετακίνηση θα τεθούν οι νεότεροι υπάλληλοι χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις και κατόπιν όσοι διαθέτουν οικογένεια προκειμένου να μετακινηθούν ανά την επικράτεια, κυρίως στις νότιες περιοχές της χώρας και στην άγονη γραμμή της νησιωτική Ελλάδας.

Το πόρισμα της επιτροπής για την αναδιοργάνωση των δασικών υπηρεσιών που συνέστησε το υπουργείο Περιβάλλοντος προτείνει την συμπύκνωση δομών και την κατάργηση δασονομείων στις πρωτεύουσες των νομών ενώ αναφέρει αναλυτικά τις 101 εργασίες που πραγματοποιούν οι δασικές υπηρεσίες και έχει καταγράψει πόσοι υπάλληλοι ανά ειδικότητα χρειάζονται ανά δασαρχείο προκειμένου να είναι επαρκές το ανθρώπινο δυναμικό.

Έχει καταγράψει τις δυσλειτουργίες των δασικών υπηρεσιών μετά την μεταφορά των αρμοδιοτήτων που προέβλεπε ο Καλλικράτης από το υπουργείο Περιβάλλοντος στις αποκεντρωμένες διοικήσεις.

Παράλληλα διαπιστώνεται ανισοκατανομή των εργαζομένων ανά την επικράτεια αφού καταγράφεται πλεονάζων προσωπικό στα δασονομεία της Βόρειας Ελλάδας και ελλείψεις στην Πελοπόννησο, στην Θεσσαλία και την Στερεά Ελλάδα καθώς και στα νησιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2004 προσελήφθησαν περίπου 30 δασολόγοι σε υπηρεσίες της Πελοποννήσου οι οποίοι με την πάροδο του χρόνου μετακινήθηκαν σε υπηρεσίες της Βορείου Ελλάδας αφήνοντας κενές τις θέσεις που αρχικά τοποθετήθηκαν. Στο πόρισμα καταγράφονται και οι μελλοντικές συνταξιοδοτήσεις την επόμενη τριετία που αφορούν 100 δασολόγους και 120 δασοφύλακες.

Η επιτροπή του υπουργείου προτείνει την ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών στο μέλλον με εξειδικευμένο προσωπικό όπως, κτηνιάτρους, βιολόγους κτλ. στην προοπτική στήριξης των δράσεων που αφορούν την προστασία και ανάπτυξη των δασικών περιοχών.