Υπό προκήρυξη, 1.314 θέσεις εποχικής απασχόλησης σε μουσεία & αρχαιολογικούς χώρους

Υπουργική Απόφαση, με την υπογραφή της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού, Λυδίας Κονιόρδου η οποία είναι ήδη δημοσιευμένη στο πρόγραμμα «Διαύγεια» αναφέρεται στην κάλυψη 1.314 θέσεων εποχικής απασχόλησης σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους κατανεμημένων σε πέντε ειδικότητες της τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Οι ειδικότητες:

• Δ.Ε Ημερήσιοι Φύλακες, 1.168 θέσεις

• Δ.Ε Νυκτοφύλακες, 132 θέσεις

• Υ.Ε Προσωπικό Καθαριότητας, 7 θέσεις

• Υ.Ε Εργάτες, 5 θέσεις

• Τ.Ε Λογιστές, 2 θέσεις

Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού που πρόκειται σύντομα να προκηρυχθεί, θα απασχοληθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας επτά μηνών και θα ενισχύσουν τη λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και με διευρυμένο ωράριο εργασίας κατά την ερχόμενη τουριστική περίοδο.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις Προσωπικού Φύλαξης θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο στην ειδικότητα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ, ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Τα προσόντα

Αναφορικά με τους υποψήφιους Λογιστές, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, στα πτυχία που θα προκρίνουν την επιλογή περιλαμβάνονται τα εξής:

πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας, ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ή Διαχείρισης Πληροφοριών, ή Διεθνούς Εμπορίου, ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ή Διοίκησης Κοινωνικών-Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων, ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων, ή Διοικητικής Τεχνολογίας, ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών, ή Λογιστικής, ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών, ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων, ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης, ή Τουριστικών Επιχειρήσεων, ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων, ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής, ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής, ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών-Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ΤΕΙ, ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΠΣΕ ΤΕΙ της ημεδαπής, ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ, ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η πρόσληψη του προσωπικού στις υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. θα πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

Για το Προσωπικό Φύλαξης και το Προσωπικό Καθαριότητας, εγκρίνεται η απασχόληση με αμοιβή κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και η εργασία πέραν του πενθημέρου, που εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα της σύμβασης, μετά τη δημοσίευση σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Στην απόφαση εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων Προϊσταμένων για την αυστηρή τήρηση των νομίμων διαδικασιών, καθώς επίσης και των κριτηρίων πρόσληψης, σύμφωνα με τα υποδείγματα που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, www.asep.gr