Σύντομα, οι τιμές των εισιτηρίων του ΟΑΣΑ με βάση την απόσταση που διανύει ο επιβάτης

Νέο σύστημα τιμολόγησης των εισιτηρίων καθιερώνει ο ΟΑΣΑ για τους επιβάτες των μέσων μεταφοράς. Η τιμή του εισιτηρίου πλέον θα καθορίζεται ανάλογα με την απόσταση που διανύει ο επιβάτης. Για την εφαρμογή της αναλογικής τιμολόγησης η Αττική, χωρίζεται σε πέντε ζώνες, βάσει μελέτης του ΟΑΣΑ:

Η πρώτη περιλαμβάνει το κέντρο της Αθήνας, του Πειραιά και των κοντινών δήμων.

Η δεύτερη περιλαμβάνει τον βόρειο τομέα, περιοχές δηλαδή όπως η Αγία Παρασκευή, το Χαλάνδρι και η Κηφισιά, αλλά και τον νότιο τομέα με περιοχές όπως η Βούλα και η Βουλιαγμένη

Η τρίτη ζώνη τον ανατολικό και δυτικό τομέα.

Η τέταρτη το αεροδρόμιο όπου εκεί είναι διαφορετική η τιμολογιακή πολιτική

Η πέμπτη ζώνη περιλαμβάνει τις περιοχές της υπόλοιπης Αττικής.

Με το νέο σύστημα τιμολόγησης, ο επιβάτης θα χρεώνεται ανάλογα με τη διαδρομή που θα κάνει. Σήμερα είτε διανύσει μια απόσταση 20 σταθμών είτε δύο χρεώνεται το ίδιο. Η αναλογικότητα θα φέρει μειώσεις, αλλά και αυξήσεις στην τιμή μετακίνησης. Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του νέου συστήματος θα χρειαστεί χρόνος.

Πάντως στη μελέτη, αναφέρεται ότι η τιμή του εισιτηρίου θα αυξάνεται εάν ο επιβάτης αλλάζει ζώνη, ενώ η εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου διευκολύνει το σχεδιασμό για νέο ζωνικό σύστημα. Ο υπολογισμός της απόστασης θα είναι πιο εύκολος, αφού ο επιβάτης επικυρώνει το εισιτήριό του στις πύλες των σταθμών.