Δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών σε κτηματολογικούς χάρτες μέσω της γεωπύλης INSPIRE

Τη Γεωπύλη INSPIRE ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τους κτηματολογικούς χάρτες, εγκαινιάζει το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Η γεωπύλη καλύπτει μέρος των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) η οποία στοχεύει στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την εύκολη ανταλλαγή και χρήση γεωγραφικών δεδομένων, όπως είναι τα φυσικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής, το ανάγλυφο του εδάφους, τα ποτάμια, οι λίμνες, οι δρόμοι, η διοικητική διαίρεση, οι προστατευμένες περιοχές, οι κτηματολογικοί χάρτες κλπ.

Μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας και ειδικότερα για τα κτηματολογικά δεδομένα, οι πολίτες μπορούν να:

– βρουν σε ποιες περιοχές λειτουργεί κτηματολόγιο

– δουν τους κτηματολογικούς χάρτες των περιοχών αυτών

– δουν πληροφορίες αναφορικά με τους εν λόγω χάρτες (μεταδεδομένα)

– επιλέξουν τις περιοχές που τους ενδιαφέρουν

– ενσωματώσουν τους κτηματολογικούς χάρτες των περιοχών αυτών σε εφαρμογές που διαθέτουν (ή αναπτύσσουν)

– αντιγράψουν τα δεδομένα των κτηματολογικών χαρτών στον υπολογιστή τους για ανεξάρτητη χρήση (μεταφόρτωση – download).

Πέραν των κτηματολογικών χαρτών, οι πολίτες μπορούν, επίσης, να πληροφορηθούν και για τη διαθεσιμότητα, καθώς και για τα τεχνικά χαρακτηριστικά (μεταδεδομένα), έγχρωμων ορθοφωτογραφίων και ψηφιακών μοντέλων εδάφους) τα οποία απεικονίζουν, κυρίως, χαρακτηριστικά της επιφανείας της γης (κάλυψη και ανάγλυφο) σε διάφορες κλίμακες (1:1.000, 1:5.000) και διάφορες χρονικές περιόδους (2007-2009, 2014-2015).

Οι πολίτες μπορούν επίσης να τα προμηθευθούν κατόπιν αιτήσεώς τους, από το Κτηματολόγιο.

Όπως επισημαίνει το Ελληνικό Κτηματολόγιο σε ανακοίνωσή του, με τα δεδομένα και τις λειτουργίες που διατίθενται ελεύθερα σε όλους οι ενδιαφερόμενοι και κυρίως οι επαγγελματίες, μπορούν να καλύψουν ένα μεγάλο φάσμα των πληροφοριακών αναγκών τους.

Για παράδειγμα, μπορούν να δουν, ανά πάσα στιγμή, τα όρια όλων των ακινήτων που έχουν καταγραφεί σε μία περιοχή, να διακρίνουν τους κοινόχρηστους χώρους (π.χ. δρόμους, πλατείες κλπ) και τις τυχόν ειδικού ενδιαφέροντος εκτάσεις που υπάρχουν εκεί (π.χ. ρέματα, ποτάμια, λίμνες, αιγιαλός κλπ).

Επιπλέον, σε σχέση με την αναπτυξιακή διάσταση του Κτηματολογίου, τα παραπάνω δεδομένα μπορούν να ενταχθούν σε εφαρμογές που αφορούν: στον σχεδιασμό και στην αξιολόγηση επενδύσεων, στην επέκταση σχεδίων πόλης, στην παροχή υπηρεσιών, στη χάραξη και υλοποίηση αγροτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, στη μελέτη κοινωνικών προβλημάτων, στην προστασία και παρακολούθηση του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.