Δωρεάν νομική στήριξη σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Τη συνδρομή δωρεάν δικηγόρων και λογιστών α΄ και β΄ τάξης θα μπορούν να έχουν οφειλέτες με χαμηλό εισόδημα στην περίπτωση που επιδιώκουν προδικαστικό συμβιβασμό με τους πιστωτές τους στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, ή βρίσκονται στη διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών ή ακόμη και στην περίπτωση εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Τούτο προβλέπει το άρθρο 102 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομίας.

Η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα και όχι σε επιχειρήσεις, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των οποίων δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Με βάση τα ισχύοντα το όριο αυτό σήμερα είναι 5.469 ευρώ.

Την αρμοδιότητα για την εξέταση της αίτησης παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών θα έχει ο ειδικός τομεακός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Οι δικηγόροι ή λογιστές ορίζονται εντός τριών εργάσιμων ημερών σε συγκεκριμένη υπόθεση από το Ειδικό Μητρώο Παροχών Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που τηρείται γι’ αυτό τον σκοπό στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας καθώς και το ποσό της αποζημίωσης που θα λαμβάνουν όσοι παρέχουν τις παραπάνω υπηρεσίες θα καθορισθούν με απόφαση κυβερνητικού συμβουλίου διαχείρισης ιδιωτικού χρέους.

Τη ρύθμιση χαιρέτισε με ανακοίνωσή του το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, τονίζοντας ότι αφενός εξυπηρετείται το κοινωνικό σύνολο και αφετέρου δημιουργούνται νέες δουλειές.