Δημιουργούνται Γραφεία Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών. Στους Δήμους επιλογής και ο Δήμος Παλλήνης

Την πρόθεση της να συστήσει μέχρι τον Ιούλιο 2017 σε όλη τη χώρα, 120 ειδικά γραφεία ενημέρωσης και εξυπηρέτησης δανειοληπτών με κόκκινα δάνεια, γνωστοποίησε η κυβέρνηση. Θα στελεχωθούν από υπάρχοντες δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι θα επιμορφωθούν, θα υποστηρίζονται από τα τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και θα παρέχουν οδηγίες και στήριξη στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπερχρέωσης.

Ακόμη: θα παρέχουν συνδρομή στους δανειολήπτες προκειμένου να καταρτίζουν οικογενειακούς προϋπολογισμούς με βάση τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης και έτσι να μπορούν να υπολογίζουν τις δόσεις των δανείων που τους συμφέρει ώστε να προχωρήσουν σε διακανονισμούς με τις τράπεζες.

Επίσης: θα γνωστοποιούν στους πολίτες τα δικαιώματά τους όπως απορρέουν από τους νόμους περί προστασίας καταναλωτή και άλλων θεσμικών πλαισίων αναφορικά με τις δανειακές συμβάσεις, τις πιστωτικές κάρτες, θα συμβουλεύουν τους πολίτες για τις έννοιες του «συνεργάσιμου δανειολήπτη», τα δικαιώματά τους και τον χρονικό ορίζοντα προστασίας τους από τραπεζικές συμβάσεις πίστωσης ή διευθέτησης οφειλών. Θα διαθέτουν τυποποιημένα υποδείγματα του νόμου Κατσέλη και του Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών συνδράμοντας τους δανειολήπτες στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων τους.

Άλλη μία δραστηριότητά τους θα είναι να παρέχουν συνδρομή στα νοικοκυριά και στους επιχειρηματίες για την κατανόηση των όρων δανείων ή ρυθμίσεων που τους έχουν προτείνει οι τράπεζες.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της κυβέρνησης, μέχρι τον προσεχή Απρίλιο πρόκειται να ανοίξουν 12 ΓΕΥΔ στις πρωτεύουσες των Περιφερειών, έως τον προσεχή Μάιο, 26 γραφεία σε μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας και μέχρι τον Ιούλιο 2017 στους μεγαλύτερους Δήμους Θεσσαλονίκης και Αττικής μεταξύ των οποίων, οι Δήμοι, Παλλήνης (στην εξαγγελία δεν περιλαμβάνεται άλλος Δήμος της Ανατ. Αττικής) και Αγίας Παρασκευής.