Εθνική Τράπεζα: Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου με ανώτατο όριο αποζημίωσης τις 200.000 €

Στην αποχώρηση περίπου 500 υπαλλήλων αποβλέπει το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για το προσωπικό της που ανακοίνωσε η Εθνική και το οποίο τίθεται σε εφαρμογή από αύριο, Πέμπτη, 10 έως και 28 Νοεμβρίου 2022. 

Το ανώτατο ύψος της αποζημίωσης ορίζεται έως τις 200.000 ευρώ για όσους επιλέξουν την άμεση αποχώρηση και τις 300.000 ευρώ για όσους επιλέξουν τη 2ετή έως 5ετή μακροχρόνια άδεια με αποδοχές και λύση της σύμβασης εργασίας στο τέλος της περιόδου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στο προσωπικό του δικτύου καταστημάτων (εξαιρουμένου του ναυτιλιακού καταστήματος) και των διευθύνσεων δικτύου της τράπεζας, καθώς και στους έμμισθους μη τακτικούς δικηγόρους που στηρίζουν νομικά τα καταστήματα, υπό τον όρο ότι έχουν συμπληρώσει το 40ό έτος της ηλικίας τους και έχουν 7ετή υπηρεσία στην τράπεζα.

Το πρόγραμμα προβλέπει βασική αποζημίωση που ξεκινά από τους 12 μισθούς και φτάνει τους 45 για ηλικίες 55 ετών και άνω, σε συνδυασμό με προσαυξήσεις.