Εκτός ΑΣΕΠ, η πρόσληψη 1.214 ατόμων για την επιστρέφουσα Δημοτική Αστυνομία

Η επανασύσταση του σώματος της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία σχεδιάζεται να επιστρέψει σε όλους τους Δήμους με αυξημένες αρμοδιότητες, καθορίζεται λεπτομερώς στο Σχέδιο Νόμου που είναι υπό διαβούλευση έως και τις 18 Νοεμβρίου υπό τον τίτλο «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, Απλούστευση διαδικασιών μεταξύ ΟΤΑ και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών».   

Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου,  μάλλον εντός του Δεκεμβρίου, αναμένεται να εκδοθεί ξεχωριστή προκήρυξη εκτός ΑΣΕΠ για την πρόσληψη συνολικά 1.214 ατόμων που θα στελεχώσουν τη Δημοτική Αστυνομία.

Βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας να είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό τα ανάλογα κονδύλια της μισθοδοσίας των αστυνομικών.

Οι όροι πρόσληψης των 1.214 ατόμων

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: να είναι άνω των 21 ετών και να μην έχουν υπερβεί, για τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, το 35ο έτος της ηλικίας τους και για τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, το 28ο έτος της ηλικίας τους.

Επίσης θα πρέπει να έχουν ύψος πάνω από 1,63 μ. οι γυναίκες και 1,70 μ. οι άνδρες. Όσοι υποβάλουν παραίτηση πριν από τη συμπλήρωση 10 ετών θα υποχρεωθούν να καταβδάλουν αποζημίωση για τους μήνες που διήρκεσε η εκπαίδευσή τους, η οποία περιλαμβάνει πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών και παρέχεται από την ΕΛ.ΑΣ.