Συνεδριάζει την Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συνεδριάζει την Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 και ώρα 15.30 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).

Τα εγγεγραμμένα στη ημερήσια διάταξη θέματα είναι πέντε, με σημαντικότερο την συζήτηση για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής 2014-2014. Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Κ. Σταυροπούλου)

Τα υπόλοιπα τέσσερα θέματα είναι:

  1. Έγκριση του αναλυτικού Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Αττικής για τη χρονική περίοδο 2016-2020. (Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Ελ. Δημοπούλου)
  2. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την προμήθεια και τοποθέτηση δεκαεπτά (17) διατάξεων αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ σε παραλίες της Αττικής, καθώς και για την αναβάθμιση και συντήρηση των υπαρχουσών δεκαοκτώ (18) διατάξεων, συνολικού προϋπολογισμού 770.000,00 € (πλέον ΦΠΑ). (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Αικ. Θανοπούλου)
  3. Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ». (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)
  4. Ανανέωση με τροποποιήσεις της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου αδρανών υλικών, της Χάλυψ ΑΕ, στη θέση Κεραμιδέζα Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας ΠΕ Δυτικής Αττικής. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος)