Σε “κινητικότητα” η ένταξη της Ανθούσας στο Σχέδιο Πόλης

Καλώς εχόντων, αύριο, Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014 στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεµάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) του υπουργείου Περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής επικυρώνεται η γνωμοδότηση ένταξης των εκτός σχεδίου περιοχών της Ανθούσας και αναμένεται η προώθησή της στο Συμβούλιο της Επικρατείας για έλεγχο νομιμότητας. Το επόμενο «βήμα» είναι η έκδοση της διυπουργικής πράξης και στην συνέχεια η έκδοση προεδρικού διατάγματος.

Η πληρότητα του φακέλου επιβεβαιώθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στην έκτακτη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής.

Η εξέλιξη υποκινήθηκε από το ΥΠΕΚΑ για τον εξής λόγο: από τις 28 Ιουνίου 2014 ο νόμος για τις διαδικασίες έγκρισης πολεοδομικών μελετών άλλαξε και έπρεπε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει αν η μελέτη επέκτασης-Πράξη Εφαρμογής των εκτός σχεδίου περιοχών της Ανθούσας θα κριθεί με βάση τις ισχύουσες διατάξεις (δηλαδή του νέου Νόμου) ή τις προϋφιστάμενες του Νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ142/Α/28-6-2014.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι η εξέλιξη της μελέτης πρέπει να γίνει με βάση τις προγενέστερες διατάξεις του νόμου με αποτέλεσμα, το ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α, έχοντας στην διάθεσή του την συναίνεση του Δήμου Παλλήνης να «κλείσει» τον φάκελο στην αυριανή συνεδρίασή του, βάζοντας ουσιαστικά τέλος σε μια εκκρεμότητα που κληρονομήθηκε το 2011 με υψηλό βαθμό ανεπάρκειας σε σειρά σοβαρών ζητημάτων.

Χάριν ιστορίας, η διαδικασία έγκρισης της Μελέτης ολοκληρώθηκε στις ακόλουθες συνεδριάσεις του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.:

1) με αρ. 42 πράξη της 5ης-4-2012
2) με απ. 116 πράξη της 14ης-11-2013
3) με την από 2-07-2014 συνεδρίαση

Αναφερόμενος ο Δήμαρχος του Δήμου Παλλήνης κ. Α. Ζούτσος στην επιτυχή κατάληξη του Σχεδίου Πόλης Ανθούσας, εξήρε την συμβολή όσων συνέβαλαν σε αυτή, τονίζοντας παράλληλα ότι ένας μεγάλος προγραμματικός στόχος της Δημοτικής Αρχής βρίσκεται πολύ κοντά προς την τελική πραγμάτωσή του.