Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νόμος για τις ρυθμίσεις αυθαιρέτων και αδειών δόμησης

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 29/05.02.2013) ο Νόμος 4117/2013 του υπουργείου Περιβάλλοντος, με τον οποίο κυρώνεται η από 31.10.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με το νέο καθεστώς έκδοσης αδειών δόμησης ενώ προβλέπονται και νέες ρυθμίσεις για το ζήτημα των αυθαιρέτων. Ειδικότερα, με το δεύτερο άρθρο του Νόμου ρυθμίζονται ζητήματα του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.

Με την πρώτη παράγραφο του δεύτερου άρθρου ορίζεται ότι αρκεί η εξόφληση ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του ενιαίου ειδικού προστίμου έως 31η Μαΐου 2013 για τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος στο αυθαίρετο ακίνητο.

Σημειώνεται δε, ότι σύμφωνα με την ένατη παράγραφο του ίδιου άρθρου, σε περιπτώσεις εξόφλησης ποσοστού 30% του προστίμου έως την ανωτέρω ημερομηνία, η σχετική βεβαίωση εξόφλησης που εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα του Τ.Ε.Ε. θα πρέπει να επισυνάπτεται υποχρεωτικά σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή της παρ. 4 του αρθρ. 23 του Ν. 4014/2011 και να γίνεται ειδική μνεία αυτής στη βεβαίωση του μηχανικού.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του τέταρτου άρθρου, «σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% του συνολικού ποσού έως 31 Μαΐου 2013 παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού. Οι υπόλοιπες προς εξόφληση δόσεις κατανέμονται αντιστοίχως.

Ο νόμος για τα αυθαίρετα

Σε ότι αφορά τον νέο νόμο για τα αυθαίρετα: ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, κ. Στ. Καλαφάτης, σε ομιλία του, επεσήμανε ότι η ηγεσία του υπουργείου φιλοδοξεί να ψηφιστεί στη Βουλή εντός των προσεχών μηνών ο νέος νόμος για τα αυθαίρετα. O κ. Καλαφάτης σημείωσε ότι ακόμα δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός των αυθαιρέτων ακινήτων ούτε το είδος των αυθαιρεσιών. Συνεπώς, στόχος του υπουργείου είναι η ταξινόμηση και η κατηγοριοποίηση των αυθαιρέτων, ώστε για κάθε κατηγορία να προβλεφθεί ξεχωριστή νομοθετική ρύθμιση.