Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για αυθαίρετα ως & 14 Σεπτεμβρίου 2012

Την παράταση των προθεσμιών υποβολής δικαιολογητικών για υπαγωγή στη ρύθμιση αυθαιρέτων αποφάσισαν οι Υπουργοί Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’1911 (ΚΥΑ 30109).

Ειδικότερα, παρατείνεται μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου 2012 η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 24 του ν.4014/2011, ενώ μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2012 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

Την παράταση είχε ζητήσει από τις 7.6.2012 το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ).