Το υπουργείο προαναγγέλλει νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης αλλά οι Δήμοι είναι ανενημέρωτοι..!

Η ανακοίνωση του υπουργείου περί του νέου τρόπου έκδοσης αδειών δόμησης ακολουθεί με την επισήμανση ότι ….όλα είναι έτοιμα για να “τρέξουν” από 1 Μαρτίου 2012 οι σχετικές διαδικασίες μέσω των νεοσύστατων Υπηρεσιών Δόμησης των Δήμων. Αυτά σε ό,τι αφορά τα αναγγελλόμενα από το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.   

Η πραγματικότητα όμως έχει άλλο “πρόσωπο”. Οι Δήμοι δεν έχουν καμία ενημέρωση και το μόνο που δηλώνεται από τους ίδιους με κατηγορηματικό τρόπο, είναι ότι από 1 Μαρτίου θα συνεχίσει το σύστημα να λειτουργεί όπως συνέβαινε ως και  τώρα. Δηλαδή με αυτοπρόσωπη παρουσία και με το  …. “χαρτοβασίλειο” ανά χείρας!

Κατά συνέπεια, η “είδηση” που έπεται ανάγεται σε μία μεταγενέστερη εποχή, όταν δηλαδή το “κεντρικό σύστημα” που θα λειτουργεί με ηλεκτρονικό τρόπο θα είναι σε θέση να δικαιώσει τις αγαθές προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, που εξαγγέλλει “καινοτομικές παρεμβάσεις” χωρίς όμως να μπορούν να αφομοιωθούν αφού λείπει το “σύστημα υποδομής”….

Τίθεται σε εφαρμογή από 1η Μαρτίου 2012, ο νέος τρόπος έκδοσης των αδειών δόμησης και του ελέγχου των οικοδομών. Οι διαδικασίες γίνονται απλούστερες και καταργείται η λειτουργία των πολεοδομιών, όπως τις γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Οι φάκελοι των νέων οικοδομών, προσθηκών, εργασιών κ.λπ. ελέγχονται πλέον από τις υπηρεσίες μόνο ως προς την πληρότητά τους και όλες οι μελέτες υποβάλλονται με αποκλειστική ευθύνη του μηχανικού. Οι υπηρεσίες δόμησης δεν προβαίνουν σε ελέγχους, τους οποίους αναλαμβάνει νέο ειδικό σώμα, οι Ελεγκτές Δόμησης. Με τις προθεσμίες που τίθενται με τον νέο νόμο (4030/ 2011), μια οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης, όπως λέγεται εφεξής, μπορεί να εκδίδεται εντός επτά εργάσιμων ημερών.

Ειδικότερα, το νέο σύστημα προβλέπει τα εξής:

Η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) του δήμου εκδίδει εντός πέντε ημερών την έγκριση δόμησης, εφόσον ο ενδιαφερόμενος πολίτης υποβάλλει: αίτηση, τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα δόμησης και αποδεικτικό καταβολής εισφορών.

Η έγκριση δόμησης ισχύει για ένα έτος για κτίρια με επιφάνεια έως 2.000 τετραγωνικά μέτρα και για δύο έτη για κτίρια μεγαλύτερα των 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Στη συνέχεια υποβάλλονται οι απαραίτητες μελέτες (αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές κ.λπ.). Η ΥΔΟΜ ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και εκδίδει την άδεια δόμησης εντός δύο ημερών.

Στις 12 Μαρτίου ξεκινά η εξεταστική διαδικασία για την απόκτηση της άδειας Ελεγκτή Δόμησης, ενώ από 1 Μαρτίου μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις από τους ενδιαφερομένους.

Η σχετική πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο site του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ, στο πεδίο «Ενημέρωση Υπηρεσιών Δόμησης», θα αναρτώνται όλα τα σχετικά με την εφαρμογή του νέου νόμου.”