32 ενστάσεις κατά του Σχεδίου Πόλης Ανθούσας

Εξέπνευσε η δεκαπενθήμερη προθεσμία για ενημέρωση και υποβολή ενστάσεων κατά της Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης-Πράξης Εφαρμογής των εκτός Σχεδίου Περιοχών Ανθούσας.

Στην διάρκεια της ανάρτησής της, προσήλθε και ενημερώθηκε σχεδόν το σύνολο των πολιτών που κατέχει ακίνητα στις επίμαχες ζώνες γης και παράλληλα κατατέθηκαν 32 ενστάσεις, οι οποίες, θα αξιολογηθούν από τον μελετητή του έργου και την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης και σε αμέσως επόμενο στάδιο, θα συζητηθούν και θα «εκδικαστούν» από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη ανάρτηση του Σχεδίου Πόλης, είχαν υποβληθεί 288 ενστάσεις από τις οποίες η τότε κοινοτική αρχή του κ. Τ. Κουτσικούρη είχε απορρίψει τις 237!

Spiroulina PLATENSIS ... το όπλο της φύσης για την τριχόπτωση!