Εκποιούνται στο Λαύριο προς χάριν των δανειστών της χώρας, εκτάσεις αρχαιολογικού & δασικού χαρακτήρα χαρακτηρισμένες ως Ζώνες απολύτου προστασίας!

taiped
taiped

Η ειρωνεία; Οι εκτάσεις είχαν συμπεριληφθεί στο Μνημόνιο συνεργασίας
Κ.Ε.Δ. και Δήμου Λαυρεωτικής για την ανάπλαση και διαχείριση τους!

Πωλούνται σχεδόν τα πάντα αρκεί να μαζευτούν χρήματα για να πληρωθούν οι δανειστές της χώρας!
Για του λόγου το αληθές:

Με ΦΕΚ (2883/14.11.2013 τεύχος Β΄) η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (απόφαση: 243/7.11.2013) μεταβίβασε χωρίς αντάλλαγμα στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε» (το γνωστό και ως ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε) κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή δύο ακίνητα, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, στην Πουνταζέζα του Δήμου Λαυρεωτικής.

Πρόκειται για το δημόσιο ακίνητο ΑΒΚ 983, έκτασης 146.962,00 τ.μ. και το δημόσιο ακίνητο ΑΒΚ 192Α έκτασης 38.554,00 τ.μ.

Σε ότι αφορά το πρώτο ακίνητο:

Από αρχαιολογική άποψη ένα τμήμα του ακινήτου που έχει επιφάνεια περίπου 18,5 στρέμματα βρίσκεται εντός της θεσμοθετημένης αρχαιολογικής ζώνης Α -απολύτου προστασίας- και από δασική άποψη, η έκταση έχει χαρακτηριστεί ως χορτολιβαδική.

Αναφορικά με το δεύτερο ακίνητο:
Από δασική άποψη, για ένα τμήμα του ακινήτου επιφανείας 11,691 στρεμμάτων, η έκταση έχει χαρακτηριστεί ως χορτολιβαδική ενώ το υπόλοιπο τμήμα έχει αποχαρακτηρισθεί με προγενέστερες πράξεις και κατέχεται από ιδιώτες.

Σημειώνεται ότι και τα δύο ακίνητα έχουν συμπεριληφθεί στο Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΚΕΔ και Δήμου Λαυρεωτικής για την ανάπλαση και διαχείριση δημόσιων ακινήτων αρμοδιότητας Κ.Υ. Ανατολικής Αττικής, με ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου 2009.

Σύμφωνα με αυτό, τα ακίνητα που θα προέκυπταν από μελέτη αξιοποίησης της Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία με τον Δήμο, θα χρησιμοποιούνταν για τις ανάγκες των κατοίκων του Δ. Λαυρεωτικής, κοινωνικές και οικονομικές, καθώς και για την εξασφάλιση εσόδων για την ΚΕΔ και το Ελληνικό Δημόσιο.

Σημειώνεται ότι οι εκτάσεις προς πώληση για τουριστική εκμετάλλευση, αφορούν αρχαιολογικούς χώρους και μάλιστα ζώνες Α απολύτου προστασίας καθώς και δασικές εκτάσεις!

«Ν»: Ας μην εφησυχάζουν οι όμοροι Δήμοι. Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου!