Τα εντός σχεδίου πόλης “τυφλά” οικόπεδα, αποκτούν “φως” με απλή απόφαση της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας!. Η ρύθμιση καλύπτει & την περιοχή μας

entos_sxediou
entos_sxediou

Δυνατότητα άσκησης … υπερ-εξουσίας εκχωρείται στον διορισμένο από την κυβέρνηση γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης με ό,τι αυτό συναπάγεται ή μάλλον, όπως αυτό μπορεί να ερμηνευθεί!

Και ο νοών, νοήτω…

Η απόφαση αφορά τα εντός σχεδίου ακίνητα, τα οποία προέκυψαν από κατάτμηση μεγαλύτερων οικοπέδων και δεν έχουν πρόσοψη σε κοινόχρηστο δρόμο.
Υπολογίζονται σε εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεις, που είναι διάσπαρτες σε 12.000 οικισμούς σε όλη τη χώρα και αφορούν κυρίως νησιά και χωριά με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, όπως επίσης σε πολλές περιοχές της βόρειας και ανατολικής Αττικής.

Προς χάριν υπόμνησης, από τις αρχές του 2010 δεν επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικών αδειών στα οικόπεδα αυτής της κατηγορίας, ενώ κατ’ επανάληψη έχουν εκδοθεί στο παρελθόν από το Σ.τ.Ε ακυρωτικές αποφάσεις για τη δόμηση στα «τυφλά» οικόπεδα.

Η σχετική ρύθμιση, που προωθεί το ΥΠΕΚΑ, προβλέπει ότι:

«Οικόπεδα τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε εγκεκριμένη οδό, όταν δεν μπορούν διά τακτοποιήσεως να αποκτήσουν πρόσωπο επί εγκεκριμένης οδού, επιτρέπεται να οικοδομούνται με απόφαση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης εφόσον η έλλειψη του προσώπου δεν έγινε με υπαιτιότητα των ιδιοκτητών ή των δικαιοπαρόχων με δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου μετά την ισχύ του νόμου 651/1977».