Εντατικοποίηση υγειονομικών ελέγχων ενόψει εορτών του Πάσχα στην Ανατολική Αττική

Δεδομένης της αυξημένης καταναλωτικής κίνησης κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα, η αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ανακοίνωσε ότι “ξεκίνησε από την Δευτέρα 22 Απριλίου εντατικούς ελέγχους, τόσο όσον αφορά στην καταλληλότητα των τροφίμων που διατίθενται προς κατανάλωση, όσο και στην τήρηση των κανόνων στα σημεία λιανικής διάθεσής τους, δίνοντας -σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση- έμφαση στις ελληνοποιήσεις.”

Κατά την υπηρεσία της αρμόδιας διεύθυνσης ,”οι έλεγχοι θα εφαρμοστούν και στον τομέα των οπωροκηπευτικών προκειμένου να διαπιστωθεί η επάρκεια και η τήρηση των ποιοτικών κανόνων με στόχο τη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών.”